Voorziening

Neemt ondernemer de elektriciteit af, dan afname door de consument rechtstreeks van energieleverancier uitgesloten. Bij aangaan overeenkomst akkoord gegaan met doorlevering door ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van elektriciteit door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds maart 2005 bezit de consument een stacaravan op het park van de ondernemer. De consument heeft een klacht met betrekking tot de levering […]

Lees verder

Voldoende aannemelijk dat eerder aanleggen van een gasleidingnet en de aansluiting daarop van het chalet van consument niet mogelijk was.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aanleg van een gasleiding op het terrein van de ondernemer en de aansluiting daarop van het chalet van de consument.   De consument heeft in november 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Voorzieningen voor verblijf waren nog niet af en daardoor heeft de consument minder ontvangen dan zij redelijkerwijs mocht verwachten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een gedurende de periode 30 april 2012 tot 4 mei 2012 gehuurd [type huisje], dat niet voldeed aan de beloftes, technisch niet in orde was, terwijl het park nog niet klaar was. Het verblijf vond plaats op [naam vakantiepark].   De consument heeft op 4 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   […]

Lees verder