Waarschuwing

Terecht gegeven waarschuwing vanwege overlast

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen, gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder