Warmte

Gebrek aan compressor van de warmtepomp; consument mocht op basis van mededelingen van de ondernemer van uitgaan dat hij aanspraak had op compensatie in verband met het elektriciteitsverbruik.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van extra stroomkosten in verband met een gesteld gebrek aan de compressor van de warmtepomp. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument vordert van de ondernemer compensatie voor het feit dat hij vanaf december 2016 als gevolg van […]

Lees verder

Compensatieregeling ook van toepassing als sprake is van verminderde kwaliteit van warmtelevering zoals is vereist volgens de technische specificaties en kwaliteitseisen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft compensatie wegens storing in de warmtelevering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument maakt bezwaar tegen de weigering van de ondernemer om de gevraagde compensatie van € 615,– wegens storing in de warmtelevering in de periode van 2 tot […]

Lees verder

Alleen recht op compensatie in geval van een ernstige storing in de levering van

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aanspraak op compensatie bij storing bronenergie. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft de ondernemer verzocht om compensatie omdat er in juli 2018 tweemaal een stroring is opgetreden in de bronwaterlevering in zijn woning, waardoor de aanvoertemperatuur […]

Lees verder

Verhoging kosten voor warmtelevering; het betaalde tarief was al inclusief BTW maar werd niet door vorige leverancier apart op facturen vermeld; geen sprak van tariefverhoging of aanpassing.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de volgens de consument onterechte verhoging van de kosten van Warmtelevering door de ondernemer met BTW (omdat die volgens de consument al in het maandbedrag verdisconteerd zijn). De consument heeft op 22 mei 2018 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een bedrag van € 32,04 […]

Lees verder

Compensatieregeling voor het niet leveren van warm water; geen sprake van een langdurige storing waarvoor een compensatie gerechtvaardigd is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument verzochte compensatievergoeding voor het niet leveren van warm water door de ondernemer op 1 maart 2018 aan alle daardoor getroffen klanten/verbruikers. De consument heeft op 1 maart 2018 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Verschuldigde vastrecht niet in rekening gebracht bij consument; ondernemer alsnog bevoegd om vastrecht in rekening te brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur van 14 januari 2018, waarbij in verband met warmtelevering alsnog een bedrag van € 491,55 wegens vastrecht in rekening is gebracht over de periode 25 november 2016 tot 24 november 2017 en de verhoging van het termijnbedrag naar € 103,40. De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Storing: de compensatieregeling ziet ook op een ernstige storing in de levering van warm tapwater en niet uitsluitend ruimte warmte; ondernemer dient storingsregistratie bij te houden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door de consument van de ondernemer verlangde inzicht over storingen in de levering van warmte over 2017 en de toepassing van de compensatieregeling bij storingen in de warmtelevering. De consument heeft op 12 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Storing in de warmtelevering: ondernemer is vergoeding verschuldigd indien de geleverde dienst niet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau voldoet op basis van het aantal uren dat niet is geleverd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument van de ondernemer verlangde vergoeding/compensatie vanwege storing(en) in de warmtelevering. De consument heeft op 2 juli 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Vanaf november 2016 tot en met januari […]

Lees verder