Warmte

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (VBA)

Waar gaat de uitspraak over? De Geschillencommissie Airconditioning heeft op 14 februari 2023 een bindend advies uitgebracht in een geschil tussen de consument en de ondernemer. Na verzending van het advies bleek dat de procedure tekortkomingen vertoonde omdat niet alle stukken aan de ondernemer waren verstrekt. De commissie bood de ondernemer daarom de kans om […]

Lees verder

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de installatie van een warmtepomp in de woning van de consument, waarbij de consument stelt dat de warmtepomp niet het beloofde rendement oplevert. Na diverse tussenadviezen en reacties van beide partijen, heeft de commissie besloten dat de klacht gegrond is en dat de overeenkomst wordt ontbonden. Dit […]

Lees verder

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (Tussenadvies 2)

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een warmtepompinstallatie in de woning van de consument, waarbij de consument stelt dat de warmtepomp niet het beloofde rendement oplevert. De consument heeft een voorstel gedaan om de proefperiode te verlengen, waarbij de installatie verder wordt aangepast om de verwachte besparingen te realiseren. De ondernemer heeft […]

Lees verder

Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (Tussenadvies 1)

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de installatie van een warmtepomp in de woning van de consument, waarbij de consument beweert dat de warmtepomp niet het beloofde rendement levert. De consument heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor de installatie en heeft niet het verwachte voordeel in energiebesparing gezien. De ondernemer betwist het standpunt […]

Lees verder

Gebrek aan compressor van de warmtepomp; consument mocht op basis van mededelingen van de ondernemer van uitgaan dat hij aanspraak had op compensatie in verband met het elektriciteitsverbruik.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft vergoeding van extra stroomkosten in verband met een gesteld gebrek aan de compressor van de warmtepomp. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument vordert van de ondernemer compensatie voor het feit dat hij vanaf december 2016 als gevolg van […]

Lees verder

Compensatieregeling ook van toepassing als sprake is van verminderde kwaliteit van warmtelevering zoals is vereist volgens de technische specificaties en kwaliteitseisen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft compensatie wegens storing in de warmtelevering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument maakt bezwaar tegen de weigering van de ondernemer om de gevraagde compensatie van € 615,– wegens storing in de warmtelevering in de periode van 2 tot […]

Lees verder

Alleen recht op compensatie in geval van een ernstige storing in de levering van

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aanspraak op compensatie bij storing bronenergie. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft de ondernemer verzocht om compensatie omdat er in juli 2018 tweemaal een stroring is opgetreden in de bronwaterlevering in zijn woning, waardoor de aanvoertemperatuur […]

Lees verder

Verhoging kosten voor warmtelevering; het betaalde tarief was al inclusief BTW maar werd niet door vorige leverancier apart op facturen vermeld; geen sprak van tariefverhoging of aanpassing.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de volgens de consument onterechte verhoging van de kosten van Warmtelevering door de ondernemer met BTW (omdat die volgens de consument al in het maandbedrag verdisconteerd zijn). De consument heeft op 22 mei 2018 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een bedrag van € 32,04 […]

Lees verder

Compensatieregeling voor het niet leveren van warm water; geen sprake van een langdurige storing waarvoor een compensatie gerechtvaardigd is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument verzochte compensatievergoeding voor het niet leveren van warm water door de ondernemer op 1 maart 2018 aan alle daardoor getroffen klanten/verbruikers. De consument heeft op 1 maart 2018 de klacht aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder