Warmte

Verschuldigde vastrecht niet in rekening gebracht bij consument; ondernemer alsnog bevoegd om vastrecht in rekening te brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur van 14 januari 2018, waarbij in verband met warmtelevering alsnog een bedrag van € 491,55 wegens vastrecht in rekening is gebracht over de periode 25 november 2016 tot 24 november 2017 en de verhoging van het termijnbedrag naar € 103,40. De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Storing: de compensatieregeling ziet ook op een ernstige storing in de levering van warm tapwater en niet uitsluitend ruimte warmte; ondernemer dient storingsregistratie bij te houden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door de consument van de ondernemer verlangde inzicht over storingen in de levering van warmte over 2017 en de toepassing van de compensatieregeling bij storingen in de warmtelevering. De consument heeft op 12 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Storing in de warmtelevering: ondernemer is vergoeding verschuldigd indien de geleverde dienst niet aan het overeengekomen kwaliteitsniveau voldoet op basis van het aantal uren dat niet is geleverd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument van de ondernemer verlangde vergoeding/compensatie vanwege storing(en) in de warmtelevering. De consument heeft op 2 juli 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Vanaf november 2016 tot en met januari […]

Lees verder

Onderbrekingen warmtelevering; de installatie “voorbij de meter” behoort niet tot de

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onderbrekingen in de warmtelevering. De consument heeft op 16 maart 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De levering van warmte wordt herhaaldelijk onderbroken, soms meerdere malen per dag. De consument verlangt dat er […]

Lees verder

Functioneren meter niet ter discussie; opwarming van de radiator behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de plaatsing van een meter. De consument heeft op 3 november 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De meter in de hal blijft doorlopen als de radiatorknop dichtstaat. De warmte komt van de […]

Lees verder

Door ondernemer gehanteerde prijsdifferentiatie/prijsdiscriminatie is in strijd met overeengekomen en toepasselijke NMDA-beginsel en derhalve niet toegestaan.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van 6 december 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd en herhaald worden beschouwd. Tussenadvies: Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de tarifering ten behoeve van de levering van warmte, koude en warm […]

Lees verder

Commissie heeft op grond van artikel 3 van het reglement slechts een marginale beoordelingsruimte; de commissie is niet bevoegd over de hoogte van de tarieven in het algemeen een oordeel te geven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kort gezegd de stelling van de consument dat hij ter zake zijn contract voor de levering van warmte bij de ondernemer geen keuzevrijheid heeft en dat de tarieven die hij aan de ondernemer dient te betalen niet in overeenstemming zijn met het NMDA-beginsel.   De consument heeft de […]

Lees verder

Opzegging leveringscontract warmte in dit geval kosteloos waardoor aansluiting zal worden verzegeld en geen warmte meer wordt afgenomen; bij verwijdering van afsluiting zijn wel kosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de consument gewenste kosteloze opzegging van zijn leveringsovereenkomst voor warmte met de ondernemer, zonder dat hij eerst opdracht moet geven voor een fysieke afsluiting en/of verwijdering van de aansluiting met daarbij behorende voor de consument komende kosten. De consument heeft zijn klacht op 23 april 2015 […]

Lees verder

Aanvang verjaringstermijn; moment van opeisbaarheid is het moment dat de jaarlijkse afrekening uitgebracht had moeten worden; datum van uitbrengen van jaarlijkse factuur over 2013-2014.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de (gecorrigeerde) jaarnota 2016 ter zake de levering van warmte waarbij de consument nog een bedrag van € 2.408,41 diende bij te betalen. De consument heeft de klacht (voor het eerst) op 18 mei 2016 voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 2.408,41 niet […]

Lees verder