Warmte

Appartementencomplex; afzonderlijke bemetering; consument moet meewerken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 102,17 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 23 mei 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Berekening warmteverdeling (35-65% verdeling) bindend advies

Het nadere standpunt van de consument Van een expert heeft de consument begrepen dat het onmogelijk is dat een deugdelijke meting wordt verkregen als de meter midden op een radiator zit. De meetpunten dienen aanwezig te zijn bij het instroompunt en het uitstroompunt. Ik verlang dat een onafhankelijk expert een rapport uitbrengt. [naam organisatie beheer […]

Lees verder

Berekening warmteverdeling (35-65% verdeling) tussenadvies

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de registratie van het warmteverbruik in een woning aan de [straatnaam] in [plaatsnaam]. De consument heeft in september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In september 2005 kreeg ik een jaarafrekening volgens welke […]

Lees verder