Warmte

Kosten centrale afleverset; ingevolge de Warmtewet mag een ondernemer niet meer dan redelijke kosten voor ter beschikking stellen van de afleverset bij de consument in rekening brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening over 2014, met name de daarbij door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten van de centrale afleverset voor de levering van warm tapwater. De consument stelt dat de klacht op 6 maart 2015 is ontstaan en hij heeft de klacht op 9 maart […]

Lees verder

Er is sprake van een reeds bestaand warmtenet, waarop de woning van de consument moest worden aangesloten; andere wijze van warmtevoorziening was niet mogelijk; artikel 6 Warmtewet en NMDA principe.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer aan consument in rekening gebrachte kosten voor de aansluiting van de woning van de consument op stadsverwarming. De klacht is volgens de consument ontstaan op 10 september 2014 en zij heeft de klacht bij brief d.d. 31 oktober 2014 schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd. […]

Lees verder

De commissie oordeelt dat uit de brief van de Minister van 7 juli 2014 blijkt dat deleverancier van warmte voor de warmte-afleverset een vergoeding in rekening mag brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer vanaf 1 januari 2014 in rekening gebrachte kosten van de zogenaamde ‘warmte afleverset’.   De consument heeft op 4 februari 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Voor de stadsverwarming […]

Lees verder

Ondernemer mag aansluitbijdrage in rekening brengen naast wettelijk maximumtarieven voor warmte. Warmtewet. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten die vanaf 1 januari 2014 voor stadsverwarming zijn berekend. De consument heeft op 9 februari 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer berekent voor stadsverwarming de wettelijke maximumtarieven voor vastrecht, […]

Lees verder

Appartementencomplex; afzonderlijke bemetering; consument moet meewerken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 102,17 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 23 mei 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Berekening warmteverdeling (35-65% verdeling) bindend advies

Het nadere standpunt van de consument Van een expert heeft de consument begrepen dat het onmogelijk is dat een deugdelijke meting wordt verkregen als de meter midden op een radiator zit. De meetpunten dienen aanwezig te zijn bij het instroompunt en het uitstroompunt. Ik verlang dat een onafhankelijk expert een rapport uitbrengt. [naam organisatie beheer […]

Lees verder

Berekening warmteverdeling (35-65% verdeling) tussenadvies

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de registratie van het warmteverbruik in een woning aan de [straatnaam] in [plaatsnaam]. De consument heeft in september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In september 2005 kreeg ik een jaarafrekening volgens welke […]

Lees verder