Weigering vervoer

De ondernemer heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gemaakte fout. De consument had hier positief moeten reageren in plaats van het geschil, dat er in feite niet meer was, te handhaven.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer verder de consument kan/mag weigeren te vervoeren.   De consument heeft gedurende de jaren 2004, 2005 en 2006 de klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder