werkterrein commissie

Consument heeft klacht reeds voorgelegd bij de kantonrechter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de wijze waarop de overeenkomst van opdracht door de advocaat is uitgevoerd. De kantonrechter heeft eerder inzake het declaratiegeschil uitspraak gedaan. De consument is van mening dat het een breder inhoudelijke beklag zijn verdere invulling dient te krijgen bij de Geschillencommissie. In de procedure bij de kantonrechter […]

Lees verder

Nieuwe vragen over werkwijze commissie verandert onderwerp klacht niet, dus geen nieuwe klacht

Waar gaat de uitspraak over De klager vertegenwoordigt zijn zus, de cliënte, die na een darmoperatie, door artsen van de zorgaanbieder, ernstige klachten heeft. Hij heeft de interne klachtenprocedure van de zorgaanbieder doorlopen, maar is het niet eens met de uitspraak van klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de klager dat de klachtencommissie […]

Lees verder

Tandarts voert eigen praktijk in ruimte zorgaanbieder, zorgaanbieder is niet verantwoordelijk voor handelen tandarts

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft bij een tandarts in het bijzonder tandheelkundig centrum van de zorgaanbieder een klikgebit aangemeten gekregen. Dit gebit paste niet goed en gaf pijnklachten. Toen de cliënt werd doorverwezen naar de kaakchirurg van de zorgaanbieder bleek dat het gebit niet passend was en ook niet passend te maken […]

Lees verder

Klaagster heeft geen toestemming van de mentor van haar moeder om een klacht in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil een klacht indienen over het gedrag van de zorgaanbieder tegen haar moeder, de cliënte. De commissie oordeelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat de cliënte een mentor toegewezen had gekregen. Deze mentor zou degene moeten zijn die de klacht indient of toestemming moeten geven […]

Lees verder

Klachten over zorgverlening tegen de zorgaanbieder worden niet opnieuw behandeld

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster is de cliënte (haar tante) niet goed verzorgd en hebben er meerdere mishandelingen en calamiteiten plaats gevonden tussen 2013 en 2021. Daarnaast zouden er, na het overlijden van de cliënte, eigendommen zijn verdwenen. De klaagster eist schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder veroorzaakt de klaagster veel overlast ten opzichte […]

Lees verder