wijze van berekening kosten warmte verbruik

  • Home >>
  • wijze van berekening kosten warmte verbruik

De warmteleverancier mag geen andere kosten in rekening brengen dan de meetkosten en de maximumprijs. Het doorberekenen van het zogenaamde ‘leidingverlies’ is dan ook in strijd met hetgeen de Warmtewet voorschrijft.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het leveren van warmte. De consument heeft in april 2018 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De rekenwijze van de warmteleverancier vanaf 1 januari 2014 tot en met 2017 en weergegeven […]

Lees verder