Wijziging

Ondernemer mocht prijswijziging doorvoeren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de door de ondernemer geïntroduceerde tariefswijziging. De ondernemer voert aan dat het type abonnement van de consument is komen te vervallen en dat de consument een nieuw type abonnement is aangeboden. De commissie is van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is. De ondernemer […]

Lees verder

Ondernemer mocht elektratarief eenzijdig wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde tarieven voor elektra. De consument is van mening dat de ondernemer een te hoog tarief hanteert. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet is gebonden aan het eerder gecommuniceerde lagere tarief, omdat daarbij een expliciet voorbehoud is gemaakt. De mogelijkheid […]

Lees verder