Woonvormen van bijzondere aard

  • Home >>
  • Woonvormen van bijzondere aard

Ondernemer brengt verbruik van woongroep in rekening op grond van oppervlaktetarief voor 6 adressen. Commissie oordeelt dat oplossing moet worden gezocht in oplossing die het dichtst ligt bij werkelijk verbruik.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de berekening van het waterverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument is bewoner van een woongroep en vertegenwoordigt in dit geschil ook de overige bewoners van die woongroep. De woongroep aan de [plaatsnaam] heeft 5 bewoners die ieder […]

Lees verder
  • 13 februari 2015
  • Water

Staat meter op wal verantwoordelijkheid consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het ontbreken van een verzegeling.   De consument heeft de klacht op 11 mei 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de consument aansprakelijk gesteld voor het ontbreken van de […]

Lees verder

Aansprakelijkheid opeenvolgende huurders

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een jaarafrekening.   De consument heeft een bedrag van € 3.465,51 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in oktober 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De […]

Lees verder

Centrale meterkast ontoegankelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten voor het terugplaatsen van de gasmeter.   De consument heeft op 4 april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wenst voor het terugplaatsen van de gasmeter […]

Lees verder

Meerdere personen verbruik

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het over een periode van vijf jaren in rekening gebrachte waterverbruik. De consument heeft een bedrag van € 2.645,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water