Zitting

Schikking ter zitting.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de verkoop van het chalet van de consument door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wat betreft de bevoegdheid van de commissie merkt de consument het volgende op: het geschil vloeit voort uit de […]

Lees verder