Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst terecht opgezegd wegens grensoverschrijdend gedrag van de cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Na een volgens de cliënt onterechte beschuldiging is de zorgovereenkomst door de zorgaanbieder opgezegd. Volgens de zorgaanbieder was sprake van grensoverschrijdend gedrag jegens een medewerker, stalking en het verspreiden van leugens. Ook na een gesprek met de cliënt heeft de cliënt een bedreigende toon aangeslagen tegen medewerkers. Naar het oordeel […]

Lees verder

Klacht over toekomstige verandering in woonvoorziening zorgaanbieder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster verblijft al lange tijd in een beschermde woonvorm bij zorgaanbieder. Zorgaanbieder wil een andere woongroep onderbrengen in de huidige woonvorm waar dochter van klaagster verblijft. Klaagster maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Zorgaanbieder stelt de ouders van alle […]

Lees verder

De zorginstelling erkent dat de communicatie tussen haar en de mentor van de cliënt lange tijd niet goed is verlopen en dat de zorg ook niet altijd goed is geweest. De mentor en de zorginstelling moeten onder leiding van de Vertrouwenspersoon Klachten op korte termijn afspraken maken over de punten die in het advies van de Vertrouwenspersoon Klachten zijn opgenomen. De regiomanager moet de regie nemen bij de uitvoering ervan

In het geschil tussen [Naam], wonende te [plaats] (mentor van [naam cliënte]), (hierna te noemen: de mentor) en Stichting Ons Tweede Thuis, gevestigd te Aalsmeer, (hierna te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft met de plotselinge opzegging extra onrust bij de cliënt veroorzaakt. Daardoor is de vertrouwensrelatie tussen partijen beschadigd en heeft een ‘warme overdracht’ niet meer plaatsgehad. Er is reden voor een schadevergoeding

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Humanitas DMH, gevestigd te Nieuwegein (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 13 juli […]

Lees verder

In 2010 is cliënt bij de zorgaanbieder komen wonen. Al vanaf dat moment konden de mentor van cliënt en de zorgaanbieder niet tot overeenstemming komen over de aan cliënt te bieden zorg. De zorgaanbieder mag de zorgovereenkomst beëindigen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Estinea, gevestigd te Aalten. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 11 januari […]

Lees verder