zorgverlening/ bejegening

Zorgaanbieder handelt zorgvuldig; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de dochter heeft geleverd. Klaagster verwijt de zorgaanbieder een gebrek aan communicatie, onvoldoende passende zorg en nalatigheid. De commissie is dan ook van oordeel dat de zorgaanbieder zorgvuldig ten opzichte van de dochter en klaagster heeft gehandeld en […]

Lees verder