zorgverlening

Zorgaanbieder plaats cliënt over naar ander ziekenhuis in belang van gezondheid cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder zorgvuldig en in het belang van cliënt heeft gehandeld door haar over te plaatsen naar een andere zorgaanbieder. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder voldoende inspanning geleverd; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over de door cliënt gestelde onthouding van zorg in het kader van een verwijzing naar een psycholoog van de zorgaanbieder voor behandeling met medische psychologie, ongegrond. De uitspraak In het geschil tussen mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt) en Stichting Sint […]

Lees verder