Zorgvuldigheid consument

Lakschade door vogelpoep. Voor risico consument dat hierdoor schade is ontstaan, nu hij niet direct de uitwerpselen van de lak heeft verwijderd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 maart 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daar­bij ver­plicht tot levering van een nieuwe auto tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 53.000,–, exclusief inruil van een andere auto. De levering is geschied op […]

Lees verder

Gebrek mogelijk veroorzaakt door rijgedrag consument: Non-conformiteit niet bewezen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 juni 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het, krachtens een gegeven garantie, leveren en plaatsen van een ruilversnellingsbak in een in 2001 aangeschafte nieuwe Ford Ka. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of […]

Lees verder

Consument is zelf verantwoordelijk voor de opzegging van de wegenbelasting

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 2 juni 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden aan een [merk en type] van 2002, tegen de daarvoor – niet door partijen overeengekomen – door de consument te betalen prijs van € 2.500,–. De […]

Lees verder