Zorgvuldigheid

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot dit besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot beslissing komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon niet redelijkerwijs tot besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot opheffing woongroep besluiten

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Cliënte ondanks door zorgaanbieder geplaatst spiraaltje toch zwanger geworden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte verwijt de zorgaanbieder verwijtbaar handelen, omdat de cliënte ondanks het door de zorgaanbieder geplaatste spiraaltje zwanger is geworden. De cliënte verzoekt toekenning van een schadevergoeding. De zorgaanbieder is van mening dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Immers, uit de controle-echo is  gebleken dat het spiraaltje goed is geplaatst. […]

Lees verder

Zorgaanbieder vergat plakken pleisters en leveren zorg gedurende weekend

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft thuiszorg ontvangen van de zorgaanbieder. Zij klaagt onder andere over het meermaals vergeten te plakken van fentanyl pleisters en het vergeten van zorg gedurende een heel weekend. De commissie acht dit onzorgvuldig en verklaart deze twee klachtonderdelen gegrond. Verder klaagt cliënte over het meermaals vergeten in te doen […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft zorgvuldig gehandeld door cliënt ter plaatste te onderzoeken en door te verwijzen naar huisartsenpost

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was als bijrijder betrokken bij een ongeluk met de auto. De cliënt werd door het ambulancepersoneel aangeraden om op eigen kracht naar de huisartsenpost te gaan. De cliënt klaagt over de handelwijze van het ambulancepersoneel. Volgens de zorgaanbieder zit er een verschil tussen hetgeen het ambulancepersoneel heeft bedoeld […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig en stuurde informatie tijdig door

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder. Cliënt is van mening dat de operatie niet goed is uitgevoerd door de zorgaanbieder. Ook vordert cliënt een schadevergoeding. Tijdens de zitting bracht cliënt een aanvullende klacht in, maar deze is niet door de commissie behandeld. Cliënt had de klacht eerder dan […]

Lees verder

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder
1 2 3 24