Zorgvuldigheid

Advocaat bepaalt welke toon wordt aangeslagen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van de (verbouwings-)overlast die de cliënte ondervond van haar bovenbuurvrouw, de hoogte van de declaratie van de advocaat en de schadeclaim van de cliënte.   De cliënte heeft de declaratie ter grootte van € 1.000,– niet voldaan […]

Lees verder

Het blijven beschermen van een der partijen door gezamenlijk advocaat in echtscheidingskwestie is niet noodzakelijk als deze partij voldoende opgeleid en mondig is om voor zijn belang op te komen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van de echtscheiding van de cliënten, de hoogte van de declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht en de schade die de cliënten tengevolge van het handelen dan wel nalaten van de advocaat stellen te […]

Lees verder

Processtukken en correspondentie dienen op voorhand aan de cliënt te worden toegezonden tenzij cliënt uitdrukkelijk akkoord is gegaan met andere werkwijze

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft (de hoogte van) de onbetaalde declaraties van de advocaat voor zijn bijstand in de echtscheiding van de cliënte en de kwaliteit van de dienstverlening.   De cliënte heeft de declaratie ter grootte van € 4.071,27 niet voldaan en dit bedrag overeenkomstig het Reglement van de commissie in […]

Lees verder

Advocaat dient stukken tijdig te bestuderen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van de ontslagprocedure van de cliënte, alsmede de schade die de cliënte tengevolge van het handelen dan wel nalaten van de advocaat stelt te hebben geleden.   De cliënte heeft een bedrag van € 1.917,90 niet betaald en […]

Lees verder

Geen sprake van dwang bij ondertekening vaststellingsovereenkomst

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat voor zijn bijstand in de afwikkeling van een nalatenschap. De cliënte heeft geen declaraties onbetaald gelaten.   Standpunt van de cliënte   Het standpunt van de cliënte luidt in hoofdzaak als volgt.   De advocaat heeft tijdens de zitting […]

Lees verder

Vrijheid advocaat om belangen van de cliënt te behartigen op de wijze die hem passend voorkomt kent onder omstandigheden grenzen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van de echtscheiding van de cliënt en de hoogte van de(onbetaalde) declaraties die de advocaat daarvoor in rekening heeft gebracht.   De cliënt heeft het openstaande gedeelte van de declaratie ter grootte van € 8.222,28 overeenkomstig het […]

Lees verder

Vertraging ontstaan door handelen advocaat.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat ter zake de echtscheiding van de cliënt en de gevorderde schadevergoeding door de cliënt.   Standpunt van de cliënt   Het standpunt van de cliënt luidt in hoofdzaak als volgt.   De cliënt is met de advocaat een overeenkomst tot dienstverlening […]

Lees verder

Advocaat draagt verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak en behoort te onderzoeken of een schikking mogelijk is, ook al wil cliënt dit niet

Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft de uitvoering van de opdracht aan de advocaat om bijstand inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van cliënte, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties die de advocaat terzake heeft gezonden.   De cliënte heeft de declaratie ter grootte van € 614,76 niet voldaan en dit […]

Lees verder

Reiziger had recht om reis kosteloos te annuleren. Dat deel reis niet door kon gaan, komt voor rekening reisorganisator

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 maart 2010via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 3 personen naar Thailand met verblijf in een hotel op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 24 april 2010 t/m 9 mei 2010 […]

Lees verder