Zorgvuldigheid

De zorgaanbieder heeft volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg gehandeld. Het linkerbeen is weldegelijk onderzocht

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Witte Kruis Ambulance (RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost-Gelderland), gevestigd te Alkmaar, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis […]

Lees verder

Over de behandeling van de fractuur aan de voet valt het ziekenhuis niets te verwijten, communicatie kon wel beter

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft letsel aan haar voet opgelopen door een ongelukje. Zij is van mening dat de behandeling daarvan niet adequaat was, waardoor zij pijnklachten aan haar bovenrug heeft gekregen. Het ziekenhuis stelt dat de behandeling correct is geweest. Dat het herstel langer heeft geduurd dan aanvankelijk gedacht, valt het ziekenhuis […]

Lees verder

De cliënte vindt dat zij is tegengewerkt door instanties waardoor haar zoon uit huis is gezet. Zij heeft geen maatschappelijk werk van de zorgaanbieder ontvangen en de ronde tafelgesprekken zijn niet goed gegaan. De zorgaanbieder vindt dat de interne klachtenprocedure nog niet is doorlopen. Een gedeelte van de klachten is niet ontvankelijk. De klachten die wel ontvankelijk zijn worden afgewezen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en GGD Flevoland, gevestigd te Lelystad, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Dat bij nader onderzoek in het ziekenhuis met behulp van gespecialiseerde apparatuur een andersluidende diagnose naar voren kan komen, maakt niet dat de ambulancebroeders onzorgvuldig hebben gehandeld. Ambulancebroeders kunnen uitsluitend gebruik maken van de relatief beperkte apparatuur die in de ambulance beschikbaar is

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Ambulance Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Voor de zorgaanbieder was niet kenbaar dat de cliënt niet gereanimeerd wilde worden. De enkele verklaring van de partner van de cliënt is daarvoor niet voldoende. Het gezondheidsbelang van de echtgenote rechtvaardigde het zoeken naar medicijnen om mogelijke oorzaken uit te sluiten

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Regionale Ambulancevoorziening Fryslân, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 september […]

Lees verder

De ambulanceverpleegkundige heeft klaagster en haar echtgenoot niet correct bejegend, maar van een onvoldoende overdracht naar het ziekenhuis is niet gebleken

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Vereniging Ambulancezorg regio Noord-Holland Noord, gevestigd te Alkmaar, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de […]

Lees verder

De ambulance is gebeld omdat de zoon van cliënt door nootjes aan het stikken was. Er is adequate ambulancezorg verleend aan de zoon van de cliënt, inclusief de nodige instructies aan de cliënt en zijn vrouw voor het geval zich alsnog complicaties zouden voordoen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon [naam zoon], en Ambulance Oost, gevestigd te Hengelo, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. […]

Lees verder

Cliënte is onderzocht conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg, waaruit bleek dat zij mobiel genoeg zou zijn om zelfstandig naar de ambulance te lopen. In de ambulance is alsnog besloten om de cliënte op een brancard te leggen, te starten met pijnstilling en haar te vervoeren naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Het ambulancepersoneel heeft juist gehandeld

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en RAV Utrecht, gevestigd te Bilthoven (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is behandeld […]

Lees verder