Zorgvuldigheid

Klachten over de diagnose, de behandeling van en de omgang met de cliënt worden ter zitting met een schikking opgelost

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en [naam zorgverlener], gevestigd te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde, [naam] (verder te noemen: de zorgverlener). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Geschil waar koffer bij terugreis is achtergebleven: op parkeerplaats of in lobby hotel. Niet gepast om zonder nader overleg met de reisorganisator zaken ten bedrage van € 500,- aan te schaffen, omdat niet is gebleken dat zich in de koffer zeer speciale kleding bevond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 juni 2017 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een busreis voor een persoon naar Krakau in Polen met verblijf in een hotel op basis van half pension, voor de periode van […]

Lees verder

De ambulancehulpverleners mochten zich terecht zorgen maken over de veiligheid en het welzijn van de 12-jarige zoon van de cliënt. Dat de cliënt over de melding van kindermishandeling werd geïnformeerd op het moment dat deze zich in halfdronken toestand en met een hoofdwond in een ambulance bevond, is niet zorgvuldig

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Witte Kruis Ambulance (RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost Gelderland), gevestigd te Alkmaar. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Klager is uitgegaan van voorgoed verloren beschouwde bagage toen zijn koffer er nog niet was bij terugkomst van vakantie. Dit was echter nog niet het geval conform de termijn in de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Klager heeft niet voldaan aan schadebeperkingsplicht door hierover geen overleg te plegen met de reisorganisator.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 2 februari 2016 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis naar en een rondreis door Iran voor 2 personen, met verblijf in diverse accommodaties, gedurende de periode van 20 september […]

Lees verder
  • 22 november 2017
  • Reizen

Het horen van een knap in de rug en veel pijn bij het aankoppelen van trailer, was volgens het geldende protocol geen reden voor stabilisatie. Ambulancedienst heeft juist gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en GGD Brabant-Zuidoost, gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

Na een val met de mountainbike bleek de cliënt na onderzoek door ambulancepersoneel mobiel genoeg om met ondersteuning naar de ambulance te lopen. Dat was gezien de omstandigheden de meest veilige optie en ook conform protocol.

In het geschil tussen Cliënt en Ambulance Oost, gevestigd te Hengelo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Meldkamer van 112 heeft politie gestuurd in plaats van ambulance nadat het verzoek tot een ambulance de telefonische verbinding onverwacht werd verbroken

In het geschil tussen Cliënte en Ambulancezorg RAV Hollands-Midden, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Melding bij Veilig thuis was onzorgvuldig, jeugdarts had eerst professionals moeten benaderen en de mogelijke melding aan ouders moeten voorleggen.

In het geschil tussen Klagers en GGD Gelderland-Zuid(verder te noemen de GGD) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 4 […]

Lees verder

Door laksheid monteur zijn de door de monteur doorgegeven meterstanden niet verifieerbaar. De consument mag daar niet de dupe van worden. Daarom redelijk uit te gaan van de gegevens van consument.

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil tussen de consument en ondernemer I is ter zitting behandeld op 5 november 2015 te Den Haag. Partijen hebben hun […]

Lees verder