2007

Ter zitting blijkt dat nog depot moet worden gestort. Onbekendheid ondernemer met regel dat hij toestemming moet verlenen voor afzien van depotstorting betekent niet dat ondernemer hiermee instemt.

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   Overeenkomstig de bij vermeld tussenadvies genomen beslissing heeft de consument een bedrag van € 3.657,30, zijnde de in rekening gebrachte meerwerkzaamheden met vermindering van de reeds door de ondernemer aangeboden restituties, bij de commissie in depot gestort. Hiermede heeft de consument voldaan aan de formaliteiten […]

Lees verder
  • 4 juli 2007
  • Wonen

Geen beroep mogelijk op artikel 13 lid 1 algemene voorwaarden, wel op artikel 13 lid 2 algemene voorwaarden

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 12 juni 1999 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van 6 eetkamerstoelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.293,27. De levering vond plaats op 20 augustus 1999.   De consument legde de klacht […]

Lees verder
  • 2 juli 2007
  • Wonen