2012

Subsidieaanvraag zonnepanelen; niet ontvankelijk

Onderwerp van het geschil Het niet behoorlijk verwerken van een subsidieaanvraag en de hoogte van de jaarafrekening. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft aangevoerd, dat hij aanspraak kan maken op gederfde rente omdat de ondernemer een door hem gedane subsidieaanvraag niet voortvarend heeft afgewerkt. […]

Lees verder

Partijen staan ten aanzien van de onderhavige dienstleiding tot elkaar in een contractuele relatie staan; commissie bevoegd.

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om de vraag of de consument schade heeft veroorzaakt aan een dienstleiding voor elektriciteit die zich in zijn grond bevindt. De consument heeft een bedrag van ƒ 1.032,30 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

5 weken aanzegging ontbreekt – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de eindnota van de ondernemer van 25 juni 2008 voor de levering van elektriciteit en gas ten bedrage van € 772,81. Standpunt van partijen omtrent de ontvankelijkverklaring De ondernemer stelt zich allereerst op het standpunt dat hij de consument al heeft laten dagvaarden voor de burgerlijke rechter waardoor […]

Lees verder

Geen contract, toch bevoegd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wijze van berekening van het terzake van geleverde warmte in rekening gebrachte tarief. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik woon in een flat in ###. Mijn woning grenst aan een zijde aan een onverwarmd trappenhuis en een liftkoker. […]

Lees verder

Ontvankelijkheid (procedure gewone rechter)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft door de consument geleden schade als gevolg van een afsluiting van energie door de ondernemer. De consument heeft op 13 maart 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 28 april 2004 werd ik […]

Lees verder

Commissie onbevoegd: consument moet bewijs leveren dat er een overeenkomst is (colportage)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de volgens de consument onrechtmatige switch voor de levering van gas en elektriciteit. De consument heeft de klacht op 25 november 2005 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 25 november 2005 werden de overeenkomsten […]

Lees verder

Al uitspraak kantonrechter en verzet nog mogelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de jaarafrekening De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Het geschil betreft een jaarafrekening van februari 2006 ten bedrage van ruim € 1.000,–. In april 2007 is een creditnota verzonden […]

Lees verder

Overeenkomst; bevoegdheid van de commissie (zonnepanelen)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft niet – deugdelijk – werkende zonnepanelen en het daarmee samenhangend hoger energieverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft bij ### in april 2000 zonnepanelen gekocht, die niet goed functioneren. Om deze problemen te verhelpen heeft de consument […]

Lees verder

Algemene klacht over tarief; consument niet-ontvankelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het in rekening brengen van bepaalde kosten voor netbeheer. De consument heeft op 2 november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De in rekening gebrachte netbeheerskosten zijn fors gestegen. De ondernemer beweert dat […]

Lees verder
1 2 3 7