2012

Meeliftbedragen, verschuldigdheid niet, optreden als incassobedrijf wel

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of meeliftbedragen door de ondernemer kunnen worden geïnd. De consument heeft een bedrag van € 62,55 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in juli 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Ten tijde van aanhangig maken van het geschil openstaande bedragen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota 2006 van 19 januari 2007 voor de levering van gas ten bedrage van € 3.713,48. De consument heeft in mei 2007 voor het eerst haar klacht bij de ondernemer kenbaar gemaakt. De consument heeft een bedrag van € 2.284,67 bij de commissie in depot gestort. Standpunt […]

Lees verder

Stelselmatig te late betaling; incassokosten redelijk; afsluitdreiging terecht

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verschuldigdheid van incassokosten en het dreigen met afsluiting van de elektriciteitstoevoer. De consument heeft de klacht op 27 februari 2006 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer meent recht te hebben op betaling […]

Lees verder

Overeenkomst; bevoegdheid van de commissie; opgewekte schijn (zonnepanelen)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft schade ten gevolge van slecht werkende zonnepanelen. De consument heeft een bedrag van € 929,– niet betaald en bij de commissie in depot gestort. Beoordeling van het geschil Voor de weergave van de standpunten van partijen verwijst de commissie naar de bevoegdverklaring van 11 augustus 2006 van deze […]

Lees verder

Onbevoegd inzake lekkage (onrechtmatige daad)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een door de consument geleden schade als gevolg van een defect aan een warmwater leiding. De consument heeft op 7 maart 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Onder onze tuin lopen enkele buizen […]

Lees verder

Het vragen van een borgstelling of waarborgsom aan consument kan alleen indien ondernemer aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is; niet vastgesteld.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Voor mijn werk heb ik de afgelopen jaren enige tijd in het buitenland doorgebracht en in deze periode heb ik mijn huis aan derden verhuurd. Ik ben nu weer in Nederland en wil weer van mijn huis gebruik maken. Het bedrijf weigert echter […]

Lees verder

Verschuldigde kosten van het kabelabonnement

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft onder meer de opzegging van het kabelsignaal. De consument heeft een bedrag van € 566,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in mei 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Aanmaningen over gevorderde bedragen die steeds veranderen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de door de consument ontvangen facturen voor de levering van gas en elektriciteit. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Eerst ging het om de voorschot nota voor maart 2007, die wel was betaald. Daarna ging het over […]

Lees verder