2012

Commissie onbevoegd: consument moet bewijs leveren dat er een overeenkomst is (colportage)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de volgens de consument onrechtmatige switch voor de levering van gas en elektriciteit. De consument heeft de klacht op 25 november 2005 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 25 november 2005 werden de overeenkomsten […]

Lees verder

Al uitspraak kantonrechter en verzet nog mogelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de jaarafrekening De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Het geschil betreft een jaarafrekening van februari 2006 ten bedrage van ruim € 1.000,–. In april 2007 is een creditnota verzonden […]

Lees verder

Overeenkomst; bevoegdheid van de commissie (zonnepanelen)

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft niet – deugdelijk – werkende zonnepanelen en het daarmee samenhangend hoger energieverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft bij ### in april 2000 zonnepanelen gekocht, die niet goed functioneren. Om deze problemen te verhelpen heeft de consument […]

Lees verder

Algemene klacht over tarief; consument niet-ontvankelijk

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het in rekening brengen van bepaalde kosten voor netbeheer. De consument heeft op 2 november 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De in rekening gebrachte netbeheerskosten zijn fors gestegen. De ondernemer beweert dat […]

Lees verder

Meeliftbedragen (CAI) – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het factureren voor derden van de radio- en TV via de Centrale Antenne Inrichting (hierna: CAI). De consument heeft op 16 september 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik ben in november 2004 […]

Lees verder

Klagen na overeengekomen ijking en betalingsregeling

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van het aan de consument in rekening gebrachte elektriciteitsverbruik. De consument heeft een deel groot ƒ 4.000,– van het niet betaalde bedrag bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In januari 2001 werden wij, een […]

Lees verder

Vereniging van eigenaren = consument

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening voor de levering van elektriciteit over de jaren 2000-2006. De consument heeft een bedrag van € 9.285,64 niet betaald en bij de commissie in depot gestort. De consument heeft de klacht op 8 maart 2006 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Ondernemer niet gewezen op termijn en zelf ook laat

De commissie heeft partijen verzocht binnen een maand na afloop van de mondelinge behandeling aanvullende informatie te zenden. De commissie heeft vervolgens een brief van de ondernemer d.d. 27 juli 2006 en een brief van de consument d.d. 28 juli 2006 ontvangen, waarin de consument reageert op de brief van de ondernemer d.d. 27 juli […]

Lees verder

Meeliftbedragen, verschuldigdheid niet, optreden als incassobedrijf wel

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of meeliftbedragen door de ondernemer kunnen worden geïnd. De consument heeft een bedrag van € 62,55 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in juli 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Ten tijde van aanhangig maken van het geschil openstaande bedragen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota 2006 van 19 januari 2007 voor de levering van gas ten bedrage van € 3.713,48. De consument heeft in mei 2007 voor het eerst haar klacht bij de ondernemer kenbaar gemaakt. De consument heeft een bedrag van € 2.284,67 bij de commissie in depot gestort. Standpunt […]

Lees verder