2012

Meeliftbedragen, verschuldigdheid niet, optreden als incassobedrijf wel

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of meeliftbedragen door de ondernemer kunnen worden geïnd. De consument heeft een bedrag van € 62,55 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in juli 2005 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Ten tijde van aanhangig maken van het geschil openstaande bedragen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota 2006 van 19 januari 2007 voor de levering van gas ten bedrage van € 3.713,48. De consument heeft in mei 2007 voor het eerst haar klacht bij de ondernemer kenbaar gemaakt. De consument heeft een bedrag van € 2.284,67 bij de commissie in depot gestort. Standpunt […]

Lees verder

Precariorechten zijn bedrijfskosten en mogen worden doorberekend

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om de vraag of de ondernemer de aan hem opgelegde precariorechten mag doorberekenen via de aan de consument gezonden factuur voor waterlevering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op de door mij ontvangen nota van de ondernemer staat […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Voorwaarden drinkwater. Vastrecht voor brandblusvoorziening

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van het waterverbruik over het jaar 2000. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft zijn klacht omstandig toegelicht met uitgebreide correspondentie die hij met de ondernemer en de gemeente ### heeft gevoerd. In hoofdzaak is zijn […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Tarief bij waterverbruik; raadsbesluit/algemene voorwaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet naar beneden bijstellen van het door de consument te betalen voorschotbedrag voor de levering van water, alsmede het niet restitueren van het teveel betaalde bedrag. De consument heeft op 9 oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Nieuwe klant = geen verhuiskosten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van water. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 november heb ik mij aangemeld als nieuwe afnemer van water bij de ondernemer. Op de jaarafrekening worden kosten in verband met verhuizing – groot € 16,50 […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Betaling voorschotten wordt bepaald door ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de betaling van voorschotnota met betrekking tot de levering van water. De consument heeft in 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 januari 2006 heeft de ondernemer de levering van water aan […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water