2012

Gehanteerde oppervlaktemaatstaf voor appartementencomplex is niet redelijk

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. In haar tussenadvies d.d. 22 november 2000 overwoog de commissie onder meer dat tussen partijen een overeenkomst betreffende waterleverantie gesloten is, waarop de (standaard) Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing zijn. Omdat het haar niet duidelijk was hoe de omvang van de leverantie werd vastgesteld, hield […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Achteraf teveel berekend

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het gedurende 15 jaren in rekening gebrachte tarief voor het verbruik van water. De consument heeft een bedrag van ƒ 213,70 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik kom van oorsprong uit de […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Oppervlaktetarief; ondernemer is toegestaan om bij onbemeterde adressen het oppervlakte tarief in rekening te brengen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarnota van 27 februari 2006, waarop een bedrag wegens verbruikt water van € 524,32 in rekening wordt gebracht. De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 14 juni […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Precariorechten zijn bedrijfskosten en mogen worden doorberekend

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om de vraag of de ondernemer de aan hem opgelegde precariorechten mag doorberekenen via de aan de consument gezonden factuur voor waterlevering. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op de door mij ontvangen nota van de ondernemer staat […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Voorwaarden drinkwater. Vastrecht voor brandblusvoorziening

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van het waterverbruik over het jaar 2000. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft zijn klacht omstandig toegelicht met uitgebreide correspondentie die hij met de ondernemer en de gemeente ### heeft gevoerd. In hoofdzaak is zijn […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Tarief bij waterverbruik; raadsbesluit/algemene voorwaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet naar beneden bijstellen van het door de consument te betalen voorschotbedrag voor de levering van water, alsmede het niet restitueren van het teveel betaalde bedrag. De consument heeft op 9 oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder
 • 29 december 2012
 • Water

Van de ondernemer als specialist mag worden verwacht dat hij afspraken schriftelijk vastlegt en duidelijk communiceert met de klant over wijzigingen.

Nader standpunt van de consument De consument heeft ter zitting nog het volgende verklaard.   De consument heeft ter zitting gesteld dat zij vanaf het allereerste begin heeft aangegeven dat zij de sleep korter wilde en dat de ondernemer op geen enkel moment heeft verteld dat dit een modelwijziging zou betekenen, waar kosten aan verbonden […]

Lees verder

Overeenkomst is niet opgezegd. In de algemene voorwaarden staat hoe een overeenkomst kan worden opgezegd.

Onderwerp van het geschil Op 26 juli 2010 heeft de consument zich voor het studiejaar 2010/2011 ingeschreven voor de Bacheloropleiding Vertaler Frans van de ondernemer, waardoor er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor de duur van vier jaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de consument haar opleiding na dit […]

Lees verder

Makelaar heeft namens verhuurder bemiddeld bij verhuur woning. Huurder geen bemiddelingsbijdrage verschuldigd aan makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten welke de ondernemer de consument, als huurster, in rekening heeft gebracht.   De consument heeft in februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was op zoek naar een […]

Lees verder