2012

Voorwaarden drinkwater. Vastrecht voor brandblusvoorziening

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van het waterverbruik over het jaar 2000. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft zijn klacht omstandig toegelicht met uitgebreide correspondentie die hij met de ondernemer en de gemeente ### heeft gevoerd. In hoofdzaak is zijn […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Tarief bij waterverbruik; raadsbesluit/algemene voorwaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet naar beneden bijstellen van het door de consument te betalen voorschotbedrag voor de levering van water, alsmede het niet restitueren van het teveel betaalde bedrag. De consument heeft op 9 oktober 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Nieuwe klant = geen verhuiskosten

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de levering van water. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 november heb ik mij aangemeld als nieuwe afnemer van water bij de ondernemer. Op de jaarafrekening worden kosten in verband met verhuizing – groot € 16,50 […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Betaling voorschotten wordt bepaald door ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de betaling van voorschotnota met betrekking tot de levering van water. De consument heeft in 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 januari 2006 heeft de ondernemer de levering van water aan […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Van de ondernemer als specialist mag worden verwacht dat hij afspraken schriftelijk vastlegt en duidelijk communiceert met de klant over wijzigingen.

Nader standpunt van de consument De consument heeft ter zitting nog het volgende verklaard.   De consument heeft ter zitting gesteld dat zij vanaf het allereerste begin heeft aangegeven dat zij de sleep korter wilde en dat de ondernemer op geen enkel moment heeft verteld dat dit een modelwijziging zou betekenen, waar kosten aan verbonden […]

Lees verder

Makelaar heeft namens verhuurder bemiddeld bij verhuur woning. Huurder geen bemiddelingsbijdrage verschuldigd aan makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten welke de ondernemer de consument, als huurster, in rekening heeft gebracht.   De consument heeft in februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was op zoek naar een […]

Lees verder

Overeenkomst is niet opgezegd. In de algemene voorwaarden staat hoe een overeenkomst kan worden opgezegd.

Onderwerp van het geschil Op 26 juli 2010 heeft de consument zich voor het studiejaar 2010/2011 ingeschreven voor de Bacheloropleiding Vertaler Frans van de ondernemer, waardoor er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor de duur van vier jaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de consument haar opleiding na dit […]

Lees verder