2013

Demagnetisatie vastgesteld; consument aansprakelijk is voor het niet meer functioneren van de elektriciteitsmeter

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2005/2006 d.d. 29 september 2006 betreffende levering elektriciteit over de periode 3 september 2005 tot 19 september 2006. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De afrekening was veel te hoog en ik moest een bedrag bijbetalen van € […]

Lees verder

Indien er sprake is van verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden, gelden bij strijdigheid de NVM-voorwaarden in plaats van de eigen voorwaarden van de makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na intrekking van de verkoopopdracht nog enig bedrag verschuldigd is. De consument heeft een bedrag van € 575,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De […]

Lees verder

Op onderdelen is de dienstverlening niet optimaal geweest, maar heeft de consument daarvan geen nadeel ondervonden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de dienstverlening door de ondernemer. De consument heeft in mei 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Wij bewoonden een woning aan het “adres”, wilden dat verkopen en een andere woning aan het “adres” […]

Lees verder

De ondernemer heeft voor de keuring een hulppersoon ingeschakeld. Daarmee is de ondernemer aansprakelijk voor de gedragingen van de hulppersoon op gelijke wijze als voor zijn eigen gedragingen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gebreken aan de woning die met bemiddeling van de ondernemer door de consument is gekocht.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Direct nadat wij de gekochte woning begonnen leeg te halen ontdekten wij vocht- en schimmelplekken in de […]

Lees verder

Niet is gebleken dat het de ondernemer was verboden te onderhandelen over een mogelijke verkoop aan een koper die wellicht erin zou slagen grond van de buren aan te kopen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft volgens opgave van de consument in het vragenformulier: Niet nakomen van afspraken. Mondelinge overeenkomst afsluiten zonder mijn medeweten. Niet reageren op email en brieven. Niet serieus nemen van klachten. Circa drie weken afwezig in juli zonder waarnemer, terwijl problemen bekend waren bij de directeur.   Standpunt van […]

Lees verder

Ernstige fout makelaar door buiten de volmacht een tegenbod te doen. Financiële en privacybelangen van de consument geschaad door zijn financiële situatie aan de kandidaat-koper mee te delen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft door de consument gestelde tekortkomingen door de ondernemer in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De makelaar heeft mijn privé-omstandigheden – echtscheiding en verkoop van de woning met verlies – aan […]

Lees verder

Makelaar heeft de consument onvoldoende geïnformeerd over de redenen voor het uitblijven van de koopakte.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer verleende diensten uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst bij aankoop van een woning. Door de consument is een bedrag van € 5.429,38 in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Het niet wekelijks opnemen van contact is geen plicht van een ondernemer die een verkoopopdracht aanneemt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer. Een bedrag van € 1.368,50 is door de consument bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, zich onvoldoende […]

Lees verder

Op een bij een aankoop bemiddelende makelaar rust de plicht ten behoeve van de consument actief te informeren naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze onvoldoende ondersteuning heeft gegeven bij de aankoop van de door de consument gekochte woning. De consument heeft een bedrag van € 6.989,94 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument   […]

Lees verder
1 2 3 169