2013

Demagnetisatie vastgesteld; consument aansprakelijk is voor het niet meer functioneren van de elektriciteitsmeter

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2005/2006 d.d. 29 september 2006 betreffende levering elektriciteit over de periode 3 september 2005 tot 19 september 2006. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De afrekening was veel te hoog en ik moest een bedrag bijbetalen van € […]

Lees verder

Indien er sprake is van verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden, gelden bij strijdigheid de NVM-voorwaarden in plaats van de eigen voorwaarden van de makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na intrekking van de verkoopopdracht nog enig bedrag verschuldigd is. De consument heeft een bedrag van € 575,– niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De […]

Lees verder

Het niet noemen van een afgesproken bezichtiging met een kandidaat. Niet aannemelijk is dat de ontbrekende informatie tot een andere afweging bij de consument zou hebben geleid.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer. Een bedrag van € 6.783,– is door de notaris in depot behouden.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft volgens de consument, zakelijk weergegeven, in strijd met de gegeven […]

Lees verder

Makelaar profileert zich met hoog serviceniveau. Niet aan voldaan.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze bij de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, in strijd met de bij het sluiten van de overeenkomst gewekte indruk, niet het serviceniveau heeft geboden waarop aanspraak kon worden gemaakt.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

In de koopakte is geen bedrag opgenomen in de bepaling die duidelijk maakt dat het aandeel in het reservefonds van de VVE deel uitmaakt van de koop. De consument heeft die overeenkomst ondertekend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft door de consument aan de ondernemer verweten tekortkomingen. In overleg tussen partijen is het bedrag van € 3.648,54 waarop de ondernemer aanspraak maakt door de notaris in depot gehouden in afwachting van de beslissing van de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

De gestelde vertraging van de levering is gegrond. De makelaar had de scherpe termijn tussen koop en levering beter behoren te bewaken.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft volgens de consument druk gezet bij het totstandkomen van de mondelinge overeenkomst. Volgens de consument is hij akkoord gegaan […]

Lees verder

De makelaar heeft de plicht tot informatie geschonden door de consument niet mede te delen dat de wederpartij was uitgenodigd een tegenbod van een bepaald bedrag te doen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wijze waarop de makelaar zich tijdens de verkooponderhandelingen heeft gedragen.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft mij in de periode dat mijn huis te koop stond steeds verzekerd dat mijn vraagprijs goed was. Toen na […]

Lees verder

Latere datum van eigendomsoverdracht is gevolg van de door de consument zelf gevoerde nadere onderhandelingen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de het advies van de ondernemer bij aankoop van een woning.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij de ondertekening van de koopovereenkomst hebben wij de ondernemer gevraagd of een door ons toegevoegde opmerking – waarin verwezen wordt naar […]

Lees verder

Niet gebleken is dat er een te lage, of lager dan verwachte, opbrengst is gerealiseerd of anderszins schade is geleden. Het aanbod van de makelaar is daarom voldoende.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de wijze van uitvoering van de door de makelaar ondernomen activiteiten. De consument heeft een bedrag van € 1.190,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft in januari 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de […]

Lees verder
1 2 3 169