2014

Ondernemer verplicht te wijzen op onvolkomenheden in ontwerp. Ondernemer had moeten waarschuwen dat er na renovatie van de wc minder beenruimte zou zijn.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering en oplevering van werkzaamheden aan de woning van de consument. Standpunt van consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer. 1. Bij de renovatie van de wc is geen rekening gehouden […]

Lees verder

Partijen zijn een minnelijke regeling ter finale kwijting overeengekomen. De consument kan nu niet meer terugkomen op de klacht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de werkwijze, de communicatie en het gedrag van de advocaat. De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in een echtscheidingsprocedure en bijkomende procedures. De cliënt heeft op 23 mei 2013 de klacht voorgelegd aan de advocaat. De cliënt vordert terugbetaling van de door hem betaalde facturen ter hoogte van […]

Lees verder

Belgische reiziger. Reisorganisator mocht voor reisdocument volstaan met verwijzen naar ambassade land van bestemming. Voor vluchtweigering mocht worden afgegaan op de Travel Information Manual.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 januari 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar Aqaba te Jordanië, voor vier personen, met verblijf in het [naam resort] op basis van half pension, gedurende de periode van 5 […]

Lees verder
  • 13 november 2014
  • Reizen

Algemene voorwaarden beschikbaar op website reisorganisator. Ook is er voor de ontvangst ervan getekend. Niet ter plaatse geklaagd over verflucht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in oktober 2013 via een boekingskantoor (reisbureau) tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf in [naam hotel] te Saalbach in Oostenrijk op basis van half pension, gedurende de periode van 18 tot en met […]

Lees verder
  • 13 november 2014
  • Reizen

Geluidsoverlast door festival. Niet tijdig geklaagd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2013 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Monte Gordo in Portugal met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 20 december 2013 […]

Lees verder
  • 8 november 2014
  • Reizen

Uitspraak betreft aansprakelijkheid voor verbruik hoofdmeter, terwijl consument alleen tussenmeter kent maar wel contractant is van de hoofdmeter. Klacht deels gegrond, maar voor communicatie. Verbruik dient te worden voldaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer in de periode september 2008 tot en met december 2012 gehanteerde meterstanden en de wijze van klachtafhandeling door de ondernemer. De consument heeft op 19 februari 2013 de klacht bij de ondernemer aangekaart. De consument heeft het aan de ondernemer onbetaald gelaten bedrag van […]

Lees verder

consument is er niet in geslaagd aan te tonen dat de schade aan de auto voor de aankoop al aanwezig is, nu de schade ook na de aankoop kan zijn ontstaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 maart 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Honda Civic tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.944,70. De levering vond plaats op of omstreeks 26 maart 2013. […]

Lees verder

Te hoge kosten voor alleen verstrekken van kopie. De notaris heeft aannemelijk gemaakt dat er feitelijk werkzaamheden zijn verricht en dat hij het testament heeft moeten bewerken. Klacht ongegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door de cliënt(e) ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar […]

Lees verder

Schade valt niet te wijten aan kwaliteit van de geleverde steen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 februari 2012 tussen partijen tot stand gekomen koop –overeenkomst ter gelegenheid waarvan de consument onder meer 11.16m2 Belgisch hardstenen vloertegels heeft gekocht voor € 1.102,97. De tegels zijn vervolgens door de consument zelf gelegd. In maart 2013 constateert de consument gebreken. Hij neemt […]

Lees verder