2014

De klacht is door de consument nauwelijks met feiten onderbouwd. Contractueel bedongen bedragen aan makelaar verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten na intrekking van de bemiddelingsopdracht door de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer kwam zijn afspraken niet na. Hij nam nooit zelf contact op. Op telefonische […]

Lees verder

Klacht ongegrond; ondernemer heeft conform afspraken opgeleverd. Strikte uitleg aantal werkdagen niet aan de orde.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een klacht over de te late oplevering van werkzaamheden inzake de plaatsing van een terrasoverkapping en een vordering tot schadevergoeding wegens overschrijding van de overeengekomen bouwtijd.   Standpunt van de consument    Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar het digitale intakeformulier van 1 juli 2013. In […]

Lees verder

Makelaar had de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand moeten stellen. In dit geval zijn de bepalingen uit die voorwaarden niet van direct belang.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na intrekking van de verkoopopdracht nog enig bedrag verschuldigd is. De consument heeft een bedrag van € 858,11 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument […]

Lees verder

Verschuldigdheid intrekkingskosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in de eindfactuur opgenomen urenvergoeding van de ondernemer verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.489,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder

Klachten zijn onvoldoende onderbouwd. Intrekkingskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingskosten bij beëindiging van de opdracht. Door de consument is een bedrag van € 500,– in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft zich niet ingezet. […]

Lees verder
1 82 83 84