2014

Makelaar had de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand moeten stellen. In dit geval zijn de bepalingen uit die voorwaarden niet van direct belang.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument na intrekking van de verkoopopdracht nog enig bedrag verschuldigd is. De consument heeft een bedrag van € 858,11 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument […]

Lees verder

Verschuldigdheid intrekkingskosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in de eindfactuur opgenomen urenvergoeding van de ondernemer verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 1.489,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder

Klachten zijn onvoldoende onderbouwd. Intrekkingskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte intrekkingskosten bij beëindiging van de opdracht. Door de consument is een bedrag van € 500,– in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft zich niet ingezet. […]

Lees verder

Makelaar mocht uitgaan van mededeling van de consument zelf dat elektrische installatie in de hal was vernieuwd, wat niet zo is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. De consument heeft in oktober 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij het invullen van de roerende zakenlijst […]

Lees verder

Aan de zijde van de consument is niets aangevoerd dat twijfel doet rijzen aan de inspanningen van de ondernemer zodat de klacht ongegrond is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur van de ondernemer aan de consument na intrekking van de opdracht. De consument heeft een bedrag van € 483,25 niet betaald en in depot gestort onder de commissie.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer heeft […]

Lees verder
1 82 83 84