2015

Personeelsbeleid is geen onderdeel van overeenkomst ouder en ondernemer

Onderwerp van het geschil De ondernemer plaatste binnen korte tijd twee pedagogisch medewerkers over naar een andere groep. De ouder vindt dit slecht personeelsbeleid. Het personeelsbeleid valt niet onder de plaatsingsovereenkomst. Het geschil betreft de overplaatsing van twee pedagogische medewerksters door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Handelen ondernemer bij vermoedens seksueel misbruik niet professioneel

Onderwerp van het geschil De commissie vindt dat de ondernemer niet professioneel heeft gereageerd, nadat de ouder melding maakte van een vermoeden van seksueel misbruik. Het geschil vloeit voort uit twee tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomsten betreffende [de dagopvang].   De consument heeft per brief van 3 mei 2006 een inhoudelijke klacht […]

Lees verder

Ondernemer mag aantal opvanguren niet wijzigen

Onderwerp van het geschil Omdat in de overeenkomst niets staat over een aanpassing van het aantal uren opvang, mag de ondernemer dit niet eenzijdig wijzigen. Het geschil betreft de eenzijdige aanpassing -verhoging-  door de ondernemer van het aantal door consument af te nemen uren opvang per maand. De consument heeft op 8 december 2011 de […]

Lees verder

Jaarafrekening gas; onverklaarbaar hoog verbruik, gebleken is dat consument geruime tijd te weinig heeft betaald door jaren te laag geschatte standen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening gas van de ondernemer van 20 januari 2015 (over de periode 28 december 2013 tot 25 december 2014) en meer in het bijzonder ter zake het daarin in rekening gebrachte verbruik voor gas waarbij de consument een bedrag van € 1.923,25 diende bij te betalen. De […]

Lees verder

Missen aansluitende vlucht. Reisorganisator verwijst in eerste instantie naar de luchtvaartmaatschappij. Ten onrechte.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis naar en een rondreis door Moldavië voor 1 persoon met verblijf in hotels op basis van logies en ontbijt, gedurende de periode van […]

Lees verder
  • 17 december 2015
  • Reizen

Ander glas geleverd dan overeengekomen en betaald. Consument heeft tekortkoming binnen redelijke termijn na ontdekking gemeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het geleverde glas in de aanbouw van de woning van de consument. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument komt in het kort op het volgende neer. Het glas in de aanbouw is niet volgens offerte geleverd: in de offerte staat dat er gelaagd HR++ glas […]

Lees verder

Consument te lang gewacht met kenbaar maken klacht. (artikel 6:89 BW)

Bevoegdheid arbiters De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de consument met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2010 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit module I C en II F (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt […]

Lees verder
1 2 3 37