2016

consument laat hovenier niet meer toe tot werk. Opzegging; consument moet betalen voor gehele werk minus besparingen van de hovenier.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 november 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte nr. 1511-12 d.d. 23 november 2015 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.850,–. De werkzaamheden zijn verricht in […]

Lees verder
  • 28 december 2016
  • Groen

Vlekken en krassen op terrastegels ontstaan door verkeerd voegmiddel (brekerszand) meegeleverd door hovenier

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 februari 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van tegels en zand. De overeenkomst is uitgevoerd omstreeks bovenvermelde datum. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De tegels verkleuren […]

Lees verder
  • 28 december 2016
  • Groen

Informatieverstrekking ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kosten voor een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting. De consument heeft 10 juni 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hij heeft het abonnement genomen om gratis met zijn broers te kunnen bellen en […]

Lees verder

Notaris heeft steken laten vallen bij opdracht en niet duidelijk gemaakt of het resultaat was bereikt. Cliënt heeft een andere notaris moeten inschakelen. Notaris moet schade vergoeden.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op de verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan […]

Lees verder

Bedenktermijn gaat lopen nadat daadwerkelijk van de dienst gebruik kan worden gemaakt, dus nadat de hardware is ontvangen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft beëindiging abonnement en bedenktijd. De consument heeft in juni 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 2 juni 2016 heb ik een tweejarig abonnement of de ondernemer afgesloten. Op 23 juni 2016 kreeg […]

Lees verder

Juridisch gezien dient de aard en ernst van de beschadiging naar objectieve

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 februari 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (aanpassing grafsteen) voor een overeengekomen bedrag van € 1.105,–. Het werk is opgeleverd in maart 2015. De consument heeft in maart 2015 de klacht besproken […]

Lees verder

Verbruiker was niet op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden en daarom is sprake van onvoorziene schadegebeurtenis. Op grond van de algemene voorwaarden had verbruiker wel een adequate voorziening ter voorkoming van de schade moeten treffen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de levering van vervuild water en de vergoeding van de daardoor geleden schade. De verbruiker/aangeslotene heeft op 12 juni 2015 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt. De verbruiker/aangeslotene heeft schade geleden als gevolg van […]

Lees verder

Ondernemer wenste hoek waar chalet van de consument stond opnieuw in te richten. Commissie oordeel dat hier in feite sprake is van herstructurering.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een vaste standplaats voor de caravan van de consument. De consument heeft op 7 oktober 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. We hebben in mei 2014 op het […]

Lees verder

Gezien de omstandigheden is er geen sprake geweest van vakantiegenot. De commissie oordeelt dan ook tot volledige terugbetaling van de reissom.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten over het vakantieverblijf. Standpunt van de ondernemer Het standpunt van de ondernemer, voor zover het de ontvankelijkheid betreft, luidt in hoofdzaak als volgt. Op grond van artikel 13 lid 3 van de Recron voorwaarden vakantieverblijven dient een geschil uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument zijn klacht […]

Lees verder

Consument mocht op basis van haar verzoek om een rolstoeltoegankelijk huisje en het aanbod daarop gedaan door ondernemer verwachten dat dit aanbod aan haar verzoek zou voldoen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 10 tot 13 april 2015 voor een bedrag van € 673,80 (exclusief toeristenbelasting). De consument heeft op 13 april 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder
1 2 3 19