2016

Ondernemer handelde klacht onduidelijk af

Onderwerp van het geschil De consument heeft een klacht ingediend omdat de leidster haar zoon in zijn nek zou hebben geknepen. De ondernemer geeft als reactie aan dat de jongen op zijn schouder is getikt als waarschuwing. Wat er precies is gebeurd, is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk dat de ondernemer de klacht […]

Lees verder

Baby in gezicht gekrabd, van opzet geen sprake

Onderwerp van het geschil Op de eerste dag op de opvang  is het kindje van de consument gewond geraakt.  Over hoe dit is gebeurd, verschillen consument en ondernemer van mening. Volgens de ouders was er onvoldoende toezicht. De ondernemer zegt dat er wel voldoende toezicht was en dit gebeurde, doordat een ander kindje van 17 […]

Lees verder

Bedrijf alleen verplicht aansluitingen te realiseren. Verbruiker dient zelf nog overeenkomst met energieleverancier te sluiten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van verbruiker/aangeslotene op het bedrijf ter zake van de door verbruiker/aangeslotene geleden schade wegens het volgens de gemaakte afspraken niet tijdig realiseren van gas- en elektriciteitsaansluitingen. Verbruiker/aangeslotene stelt dat de klacht op 19 februari 2016 is ontstaan en dat zij de klacht op 6 april 2016 […]

Lees verder

Vraagouder is ontevreden over taken gastouderbureau.

Onderwerp van het geschil Een gastouder ving teveel kinderen op. Het gastouderbureau  wist hier niet van tot een andere ouder melding deed en  de GGD dit ook constateerde. De ondernemer heeft overleg gehad met de GGD en de overeenkomst met de gastouder opgezegd. De commissie vindt dat de ondernemer nadat bekend was dat er sprake […]

Lees verder

Ingelijste zeefdruk beschadigd aangekomen; sprake van bijzondere kwetsbaarheid in de vorm van een grote glasplaat; groot risico op beschadiging, bijzondere aandacht vereist voor de verpakking.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een beschadigde postzending. De consument heeft op 21 maart 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In het pakket zat een ingelijste zeefdruk die de consument kocht via [naam van de veilingsite]. Deze is […]

Lees verder
  • 10 november 2016
  • Post

Verkeerde tussentijdse verbruik registratie in het kader van verbruikskostenvergelijking; leveranciersmodel, ondernemer heeft signaalfunctie jegens netbeheerder; schadevergoeding voor geleden ongerief

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de facturatie door de ondernemer op basis van verkeerde tussentijdse registratie van het verbruik in het kader van de zogenaamde verbruikskostenvergelijking.   De consument heeft zijn klacht op 25 januari 2016 aan de ondernemer voorgelegd. De consument heeft een bedrag van € 2.112,87 niet betaald en bij de […]

Lees verder

Onredelijk hoog verbruik leidt tot aanpassing jaarafrekening

Waar gaat de uitspraak over Volgens de afnemer is het verbruik van warmte te hoog, nu de knop van de verwarming kapot is geweest en zij de verwarming niet heeft kunnen gebruiken. Het verbruik is veel hoger dan voorgaande jaren en in verhouding tot andere bewoners. De afnemer wenst kwijtschelding van het in rekening gebrachte […]

Lees verder