2017

Lekkages aan uitbouw

Waar gaat de uitspraak over Lekkages aan uitbouw. Overeengekomen was overdekt terras. Van ondernemer mocht niet verwacht worden dat hij rekening hield met toekomstig gebruik van de ruimte in combinatie met een daarvoor ongeschikte – door een derde gerealiseerd – pui. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van in […]

Lees verder

De artsen hebben de diagnose van de zoon zorgvuldig gesteld en behandeld. Dat de zoon is overleden, kan het ziekenhuis niet verweten worden.

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn op [datum] overleden zoon [naam] en Stichting BovenIJ ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder

Natuurgeneeskundige behandeling heeft niet tot beloofde resultaat geleid. Zorgaanbieder heeft geen uitleg gegeven over zijn inspanningen, hij moet cliënt volledige schadevergoeding betalen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, gevestigd te Ridderkerk Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Staking van bagageafhandelaar is een abnormale en onvoorziene omstandigheid.Ondernemer doet dan ook terecht beroep op overmacht en kan daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor het derven van reisgenot door klager.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 februari 2016 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis en een cruise naar Spanje en Portugal voor 2 personen, voor de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 voor de som […]

Lees verder
  • 21 december 2017
  • Reizen

Verkorte procedure. De commissie acht een afsluiting van de watervoorziening door ondernemer voorbarig. De commissie acht een betalingsregeling met de looptijd van tenminste een jaar aangewezen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aankondiging van de ondernemer de aansluiting van de consument op de watervoorziening af te sluiten. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer wil mij van het water afsluiten als ik niet een bedrag van € 578,29 ineens betaal […]

Lees verder
  • 21 december 2017
  • Water

Niet aanemelijk is geworden dat tussen partijen een overeenkomst tot levering van diensten tot stand is gekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een abonnement met tv-aansluiting. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb mij aangesloten bij een campagne voor een overstap naar glasvezel binnen onze woonplaats. Aan de stichting [naam stichting] heb ik gevraagd of ik vijf televisietoestellen aan kon sluiten […]

Lees verder

beperking garantievoorwaarden niet van te voren aan consument kenbaar gemaakt. Consument mocht uitgaan van volledige garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een LED televisie [merk televisie] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 395,– met € 25,– aan bijkomende kosten voor bezorgen […]

Lees verder
1 2 3 33