2017

Consument heeft risico genomen door niet bij DUO te verifiëren of stopzetting van het studenten reisproduct daadwerkelijk was geslaagd

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het bezwaar van de consument tegen drie boetes à raison van € 97 per 14 dagen wegens een te laat gerealiseerde stopzetting van het studentenreisprodukt. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Nadat de consument in december 2014 haar opleiding Kunstzinnige […]

Lees verder

Consument kan aanspraak maken op specifieke plaats wanneer deze expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een ligplaatsovereenkomst voor het seizoen 2015/2016. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil gaat om de huurperiode april 2015 tot en met maart 2016. Het geschil is ontstaan vanwege het zonder voorafgaande kennisgeving op 26 september 2015 […]

Lees verder

In het geschil is geen sprake van een telefonische boeking maar van een internetboeking.

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 11 augustus 2016 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd. Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 augustus 2015 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht […]

Lees verder
  • 4 januari 2017
  • Reizen
1 31 32 33