2019

Consument heeft recht op compensatie wegens storing in warmtelevering

Waar gaat de uitspraak over Na een storing in de warmtelevering van meerdere dagen doet de consument een beroep op de compensatieregeling zoals opgenomen in de Warmtewet. De ondernemer meent dat deze regeling niet van toepassing is omdat de levering niet geheel onderbroken is geweest en er geen sprake was van een ernstige storing. De […]

Lees verder

Protocol Antistollingsbeleid niet gevolgd bij ingreep aan voet

Waar gaat de uitspraak over De cliënte onderging een kleine ingreep aan haar linker voet (hamerteen). Er is toen geen tromboseprofylaxe toegediend. Nadien is bij cliënte diep veneuze trombose vastgesteld en er heeft zich een post trombotisch syndroom ontwikkeld. Volgens de commissie heeft het ziekenhuis in dit geval niet gehandeld volgens het Protocol Antistollingsbeleid en […]

Lees verder

Breuk in grote teen niet onjuist behandeld

Waar gaat de uitspraak over De cliënt ging naar de Spoed Eerst Hulp van het ziekenhuis met een breuk in de grote teen. Volgens de cliënt is de behandeling ervan niet goed geweest. Volgens de commissie handelde de arts zoals van een orthopeed verwacht mag worden. Wel heeft de gipsmeester op een bepaald moment niet […]

Lees verder

Handelen van de zorgaanbieder bij en na afloop van een ondergane operatie

Waar gaat de uitspraak over Opeenstapeling van gedragingen aan de zijde van de zorgaanbieder die niet stroken met zorgplicht. Chirurg heeft niet die zorg betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot/hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht en aldus niet binnen de grenzen van de redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Volledige uitspraak In […]

Lees verder

Onvoldoende kwaliteit van zorg geleverd aan sterfbed van patiënt

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft erkend tekort zijn geschoten in de uitvoering van de geleverde zorg en heeft toezeggingen gedaan tot verbetering. Zorgaanbieder zal ook melding maken bij Inspectie. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagsters], wonende te [plaats] en Stichting Nusantara Zorg, gevestigd te Ugchelen (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van […]

Lees verder

Verhoging van uurtarief met terugwerkende kracht

Waar gaat de uitspraak over Prijsverhoging met terugwerkende kracht is in strijd met algemene voorwaarden. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de verhoging van het basisuurtarief over het jaar 2019 die de ondernemer gedeeltelijk met terugwerkende kracht aan de consument in rekening heeft […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Lees verder

Cliënte stikt in een stukje brood, maar er is geen sprake van verwijtbaar handelen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is tijdens een door de zorgaanbieder georganiseerde activiteit gestikt in een stukje brood en om het leven gekomen. De dochter van cliënte stelt dat er sprake is van verwijtbaar handelen van de zorgaanbieder. De activiteitenbegeleiders (zonder EHBO-diploma) dachten dat cliënte een epileptische aanval kreeg. De dochter van de […]

Lees verder

Ondernemer mag overeenkomst niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over Opzeggen overeenkomst door ondernemer is onzorgvuldig geweest. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de reden en de wijze van opzegging van de overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang van de zoon van de consument door de ondernemer. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst […]

Lees verder
1 2 3 63