2021

Vragenformulier commissie is leidend

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een chalet op het vakantiepark van de ondernemer. Het chalet is in de eerste drie maanden van het jaar verkocht. De consument had het jaargeld voor een half jaar betaald en verlangt daarom terugbetaling van de helft van het reeds betaalde bedrag. De ondernemer doet een beroep […]

Lees verder

Thermosstaat en vloerverwarming behoren niet tot binnen-installatie, verhuurder niet aansprakelijk

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een warmte/koude systeem gehuurd van ondernemer. Vervolgens is er een storing ontstaan, waardoor de consument schade heeft geleden omdat hij gedurende langere tijd met een koudere binnentemperatuur werd geconfronteerd. Partijen verschillen over de vraag hoe ruim die overeenkomst moet worden uitgelegd. De consument is van mening dat […]

Lees verder

Cliënt ontvankelijk: procedure bij commissie is geen beroepsprocedure na oordeel klachtencommissie zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klachten. De cliënt heeft zijn klacht te laat ingediend bij de Klachtencommissie, waardoor de uitspraak van de Klachtencommissie moet worden vernietigd en cliënt alsnog niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ook is de zorgaanbieder van mening dat de commissie […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij Klachtencommissie staat los van geschillenprocedure bij Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat de cliënt de klacht niet binnen de 12-maanden termijn aan de commissie heeft voorgelegd. Ook omdat de cliënt geen nieuwe feiten en omstandigheden heeft gepresenteerd om aan te nemen dat […]

Lees verder

Overgenomen oude diagnoses hadden beter moeten worden uitgelegd aan cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder haar niet serieus neemt. Zo worden haar klachten maar deels behandeld en worden gemaakte afspraken niet nagekomen. Ook staat er een foute diagnose in het dossier. De cliënte heeft geen nazorg ontvangen na haar opnames en geen persoonlijk begeleider toegewezen gekregen. Door de onzorgvuldigheid […]

Lees verder

Cliënt ook ontvankelijk in WMO-klachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft meerdere klachten over de zorg en begeleiding die hij van de zorgaanbieder heeft ontvangen en wil deze voorleggen aan de commissie. Na invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kunnen alleen geschillen die betrekking hebben op de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige Zorg […]

Lees verder
  • 21 december 2021

Ondernemer heeft tariefswijziging voldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de ouderraad heeft de ondernemer niet voldoende onderbouwd waarom een tariefswijziging van 4,7% noodzakelijk is. De ondernemer stelt dat hij een volledige jaarbegroting en duidelijke onderbouwing heeft aangeleverd om de tariefswijziging te rechtvaardigen. Vanwege de omstandigheden van de laatste tijd en voor het vervangen van materiaal is de tariefswijziging […]

Lees verder
1 2 3 50