2021

Er is sprake van een aanzienlijke prijsverhoging als het meer dan 10% betreft

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft meerdere prijswijzigingen doorgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan een huurprijsverhoging en een introductie van een slagboomvergoeding. Dit zijn volgens de consument aanmerkelijke prijswijzingen die niet conform de voorwaarden door de ondernemer zijn gecommuniceerd. De ondernemer betwist dat het gaat om een aanmerkelijke verhoging, omdat de prijzen niet […]

Lees verder

Zorgaanbieder schiet tekort en vermindert kwaliteit van leven in laatste fase cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte was opgenomen op de revalidatieafdeling van de zorgaanbieder, in afwachting van een plek in een hospice. Zij was, door haar medische situatie, volledig afhankelijk van zorg van de zorgaanbieder en haar naasten. Volgens de klaagster heeft de arts van de cliënte fouten gemaakt en is de familie, en […]

Lees verder

Klaagster is als derde contactpersoon toch belanghebbende van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder de cliënte niet voldoende passende zorg heeft geleverd en dat er te veel insuline is toegediend. Volgens de zorgaanbieder heeft de klaagster de klachten niet binnen de 12-maanden termijn bij de commissie ingediend en is zij daarom niet-ontvankelijk in haar klacht. De klaagster stelt […]

Lees verder

Zorgaanbieder stelt mening wilsbekwame cliënte terecht boven klager

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager is de cliënte tijdens haar revalidatie bij de zorgaanbieder verwaarloosd, werd er niet gecontroleerd of zij haar medicatie had gehad en werden signalen over de verslechterende situatie van de cliënte niet serieus genomen. Kort na thuiskomst is de cliënte overleden. De klager stelt dat hij vervelend werd […]

Lees verder

Leasecontract al afgesloten, consument kan geen aanspraak meer maken op actieprijs

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een leaseovereenkomst afgesloten met betrekking tot een auto voor de duur van zestig maanden. Anderhalve maand na het afsluiten van de overeenkomst ontdekte de consument opeens dat exact dezelfde auto kon worden geleased voor een aanzienlijk lager maandbedrag. De consument voelde zich misleid, omdat hij van te […]

Lees verder

Ondernemer wist van gedragsproblematiek kind en mocht op basis daarvan niet plotseling overeenkomst beëindigen

Waar gaat de uitspraak over Nadat de zoon van de consument, vanwege hyperactiviteit en woedeaanvallen, was weggestuurd bij een andere kinderopvang is de consument een opvangovereenkomst aangegaan met de ondernemer. Vooraf heeft zij de ondernemer op de hoogte gebracht van de situatie met haar zoon, dit was geen probleem volgens de ondernemer. Na drie weken […]

Lees verder