2022

Gezien complexe situatie cliënt was behandeling door basisarts niet voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder een verkeerde diagnose bij hem heeft gesteld en verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt moeilijk in te stellen op een optimale combinatie van medicatie. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling uitgevoerd door een basisarts, maar had gezien […]

Lees verder

Ondernemer onterecht van mening dat herstel niet in redelijkheid van hem gevergd kon worden

Waar gaat de uitspraak over? De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Daarin werd vastgesteld dat het geleverde product vanaf het begin een gebrek had. Partijen verschillen van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden. Daarom heeft de commissie opdracht gegeven een deskundigenonderzoek te verrichten. Mede op basis van dat […]

Lees verder

Ondernemer hanteerde ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden. In vervolg bindend advies is concreet bedrag vastgesteld dat door ondernemer aan consument moet worden terugbetaald.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie. De commissie heeft bij bindend advies de klacht van de consument met betrekking tot de door […]

Lees verder

Ondernemer moet gebreken aan zonnepanelen kosteloos herstellen

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de zonnepanelen op zijn dak niet goed zijn geïnstalleerd door het bedrijf. Door verschillende weersomstandigheden waren de panelen grootschalig beschadigd. De consument vordert de kosten van de schade en de gevolgschade van de ondernemer. Dat de onderconstructie in het begin niet goed bevestigd zou zijn wordt […]

Lees verder

Buitenmuur had ook opgenomen moeten worden in het rapport

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de slechte toestand van een muur in zijn huis onterecht niet is genoemd in het bouwkundig rapport. Volgens de consument is de ondernemer heirdoor tekort geschoten. Volgens de ondernemer was er geen sprake van een tekortkoming. De commissie gaat grotendeels mee in het betoog van […]

Lees verder
1 2 3 89