2022

Gezien complexe situatie cliënt was behandeling door basisarts niet voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder een verkeerde diagnose bij hem heeft gesteld en verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt moeilijk in te stellen op een optimale combinatie van medicatie. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling uitgevoerd door een basisarts, maar had gezien […]

Lees verder

Ondernemer hanteerde ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden. In vervolg bindend advies is concreet bedrag vastgesteld dat door ondernemer aan consument moet worden terugbetaald.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat de ondernemer dient te betalen aan de consument wegens het niet nakomen van de ondernemer van het bindend advies van de commissie. De commissie heeft bij bindend advies de klacht van de consument met betrekking tot de door […]

Lees verder

Ondernemer moet gebreken aan zonnepanelen kosteloos herstellen

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de zonnepanelen op zijn dak niet goed zijn geïnstalleerd door het bedrijf. Door verschillende weersomstandigheden waren de panelen grootschalig beschadigd. De consument vordert de kosten van de schade en de gevolgschade van de ondernemer. Dat de onderconstructie in het begin niet goed bevestigd zou zijn wordt […]

Lees verder

Buitenmuur had ook opgenomen moeten worden in het rapport

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de slechte toestand van een muur in zijn huis onterecht niet is genoemd in het bouwkundig rapport. Volgens de consument is de ondernemer heirdoor tekort geschoten. Volgens de ondernemer was er geen sprake van een tekortkoming. De commissie gaat grotendeels mee in het betoog van […]

Lees verder

Gebreken aan stucwerk rechtvaardigt ontbinding

Waar gaat de overeenkomst over? De ondernemer heeft stucwerk uitgevoerd voor de consument. De consument klaagt over gebreken aan het werk, zoals diepteverschillen en niet afgewerkte randen. De consument wenst het betaalde bedrag terug te krijgen. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De gebreken zijn niet door de ondernemer weersproken, waardoor deze als juist worden […]

Lees verder
  • 22 december 2022
  • Afbouw

Borstvergroting goed uitgevoerd, maar klachtafhandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over complicaties die zijn opgetreden na een borstvergroting. Ook was de communicatie moeizaam en werden haar klachten niet goed opgepakt door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de mogelijke risico’s goed met de cliënte besproken en was er geen sprake van moeizame communicatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de DBC op een ontvangen declaratie. De zorgaanbieder is van mening op juiste wijze gedeclareerd te hebben. Naar het oordeel van de commissie is de cliënt niet-ontvankelijk, omdat het een geschil betreft over een factuur en er verder geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt. De […]

Lees verder
1 2 3 86