2022

Gebreken aan stucwerk rechtvaardigt ontbinding

Waar gaat de overeenkomst over? De ondernemer heeft stucwerk uitgevoerd voor de consument. De consument klaagt over gebreken aan het werk, zoals diepteverschillen en niet afgewerkte randen. De consument wenst het betaalde bedrag terug te krijgen. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De gebreken zijn niet door de ondernemer weersproken, waardoor deze als juist worden […]

Lees verder
  • 22 december 2022
  • Afbouw

Borstvergroting goed uitgevoerd, maar klachtafhandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over complicaties die zijn opgetreden na een borstvergroting. Ook was de communicatie moeizaam en werden haar klachten niet goed opgepakt door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder zijn de mogelijke risico’s goed met de cliënte besproken en was er geen sprake van moeizame communicatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: klacht betreft factuur

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de DBC op een ontvangen declaratie. De zorgaanbieder is van mening op juiste wijze gedeclareerd te hebben. Naar het oordeel van de commissie is de cliënt niet-ontvankelijk, omdat het een geschil betreft over een factuur en er verder geen inhoudelijke klacht aan ten grondslag ligt. De […]

Lees verder

Midfacelift zorgvuldig uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft vanwege complicaties na een ooglidcorrectie een midfacelift ondergaan. Cliënt is niet tevreden over het resultaat, want haar klachten zijn niet verholpen. Volgens de aanbieder is de behandeling goed uitgevoerd, maar zijn de klachten niet volledig verdwenen. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling goed uitgevoerd. […]

Lees verder

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Consument had moeten weten dat prijs van stoelen een vergissing was

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De consument heeft zes stoelen gekocht bij de ondernemer. Een paar dagen later heeft de ondernemer de koop geannuleerd met als reden dat de stoelen per ongeluk voor de onjuiste prijs waren aangeboden. De ondernemer heeft verweer gevoerd […]

Lees verder

Overeenkomst ontbonden vanwege gebreken aan vloer

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over scheuren en vocht in een vloer. De ondernemer heeft het gebrek al meerdere keren proberen te verhelpen, maar zonder succes. Het probleem zit volgens de consument in de egalisatielaag. Die is niet overal even dik. De ondernemer heeft geen schriftelijk verweer gevoerd, maar was wel bij […]

Lees verder
  • 22 december 2022
  • Afbouw

Cliënte heeft klachten over de wijze waarop thuiszorg is verleend door zorgverlener

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verwijt de zorgaanbieder dat zij haar en haar echtgenoot onbehoorlijk heeft bejegend. Zij heeft de cliënte onvoldoende geïnformeerd over de zorgmogelijkheden, zoals de plaatsing van een unit/aanbouw aan huis. De zorg die de zorgaanbieder heeft verleend was onvoldoende c.q. ontoereikend. Gelet op de geconstateerde verwondingen meent de cliënte ook […]

Lees verder