2022

Ondernemer mocht contante betaling weigeren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een fitnessabonnement dat de consument bij de ondernemer had. Meer specifiek gaat het over de vraag of de ondernemer een betaling in contanten mag weigeren. De consument maakte al voor langere tijd gebruik van de faciliteiten van de ondernemer. Op enig moment is de overeenkomst […]

Lees verder

Ondernemer mocht sportschoolabonnement niet eenzijdig opzeggen

Waar gaat de uitspraak over? De consument had een fitnessabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt over het feit dat de ondernemer het lidmaatschap van de consument heeft beëindigd zonder dat haar is medegedeeld op welke gronden deze beslissing is genomen. De consument verlangt dat het abonnement weer ingaat nadat het abonnement dat zij inmiddels […]

Lees verder

Cliënte ontvangt geen zorg meer van medewerkster na verstoorde verstandverhouding

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft zich bij zorgaanbieder beklaagd over het gedrag van medewerkster van zorgaanbieder. Er is een verstoorde verstandverhouding tussen cliënte en betreffende medewerkster, maar medewerkster wordt nog 3 à 4 keer per maand ingezet voor zorgverlening aan cliënte. Cliënte wil geen zorg meer ontvangen van betreffende medewerkster. Zorgaanbieder stelt dat […]

Lees verder

Zorgaanbieder gezien ziektebeeld en wijze behandeling cliënte niet tekortgeschoten in zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft het idee dat zorgaanbieder de doodsoorzaak van cliënte heeft gebagatelliseerd. Klaagster vraagt zich af waarom de zorgaanbieder niet heeft geacteerd toen bij cliënte de eerste klachten zichtbaar waren. Zorgaanbieder stelt dat het moeilijk vast te stellen is, door dementie en diabetes van cliënte, wat er bij haar klachten […]

Lees verder

Cliënt heeft recht op materiële en immateriële schade

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster, cliënt, heeft niet de zorg ontvangen waartoe de zorgaanbieder zich contractueel heeft verplicht. Klaagster verlangd compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zorgaanbieder heeft deze klachten erkend, maar kan de schade niet vaststellen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld volgens de professionele standaard. […]

Lees verder