2022

Opzegging zonder herstructureringsplan niet rechtsgeldig

Waar gaat de uitspraak over? De consument betwist de rechtsgeldigheid van de opzegging van haar vaste plaats. De consument voert aan dat er geen herstructureringsplan is overgelegd. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar heeft zijn standpunt tijdens de mondelinge behandeling ingebracht. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging, omdat […]

Lees verder

Partijen dienen zich aan schikking te houden

Waar gaat de uitspraak over? De klager stelt dat er meer gas en elektra is gemeten dan werkelijk is verbruikt. De klager heeft bij de bevestiging van ontvangst van een slimme meter aan de ondernemer laten weten dat de oude meter geijkt en bewaard diende te worden. Ondernemer heeft de oude meter alsnog vernietigd. De […]

Lees verder

Advocaat mocht zich onttrekken uit de zaak

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het zich onttrekken door de advocaat aan de zaak van de cliënt. De cliënt heeft met advocaat een overeenkomst gesloten ter zake het voeren van een kort geding en het eventueel instellen van hoger beroep. Het executiegeschil werd verloren. Voor het voeren van hoger beroep heeft de […]

Lees verder

Consument niet ingestemd met het aangeboden contract

Waar gaat de uitspraak over? De consument is door de ondernemer telefonisch benaderd met als doel om van energieleverancier te veranderen. De consument wilde niet overstappen van leverancier en heeft het aanbod afgeslagen. De consument kreeg later een factuur van de ondernemer en kwam erachter dat een e-mail met een overeenkomst in haar spambox zat. […]

Lees verder

Communicatie en kwaliteit van zorg ondermaats

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verwijt de zorgaanbieder verwaarlozing, onvoldoende en falende zorg en inadequaat medisch handelen met betrekking tot de zorgverlening aan cliënt, waardoor de cliënt schade heeft opgelopen. De zorgaanbieder stelt zich ten volste ingespannen te hebben om de cliënt de best mogelijke zorg te verlenen. Naar het oordeel van de commissie […]

Lees verder

Klaagster niet-ontvankelijk: klachten zien op beleidsbeslissingen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klachten van de klaagster betreffen de gedragingen van het bestuur van de zorgaanbieder en de rol van de cliëntenraad. Naar het oordeel van de commissie is de klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat haar klachten zien op beleidsbeslissingen van de zorgaanbieder en niet op de zorgverlening jegens een cliënt. […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig en in het belang van cliënt, maar informatieverstrekking richting familie kon duidelijker

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de klaagster betreft de kwaliteit van zorg aan de cliënt. Zo zou de zorgaanbieder zich niet aan het diabetesdieet van de cliënt hebben gehouden, schoot de valbescherming tekort en is geen goede palliatieve zorg verleend. Volgens de zorgaanbieder is de behandeling zorgvuldig en volgens het behandelplan en […]

Lees verder

Consument heeft klacht reeds voorgelegd bij de kantonrechter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de wijze waarop de overeenkomst van opdracht door de advocaat is uitgevoerd. De kantonrechter heeft eerder inzake het declaratiegeschil uitspraak gedaan. De consument is van mening dat het een breder inhoudelijke beklag zijn verdere invulling dient te krijgen bij de Geschillencommissie. In de procedure bij de kantonrechter […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld ten aanzien van nagelhygiëne

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de klaagster betreft de hygiënische (nagel)verzorging van haar wijlen moeder. Volgens de zorgaanbieder toonde haar moeder regelmatig verzet bij nagelverzorging, passend bij haar aandoening. Hierdoor konden de nagels niet altijd goed onderhouden worden. Naar het oordeel van de commissie heeft de zorgaanbieder een afweging gemaakt tussen enerzijds […]

Lees verder