2022

Gemaakte kosten moeten worden vergoed na annulering opdracht

Waar gaat de uitspraak over? De VvE heeft een beheersovereenkomst met de ondernemer. De VvE is door de ondernemer financieel geholpen doormiddel van een lening zonder tegenprestatie. Tijdens een vergadering is de verwachting uitgesproken dat de samenwerking langdurig zal zijn. Kort daarna is de overeenkomst door de VvE opgezegd, omdat de VvE niet tevreden was […]

Lees verder

Verwarmingsinstallatie moet herstelt worden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de verwarmingsinstallatie in de woning. De beoogde temperatuur wordt niet behaald in meerdere kamers. De consument vordert herstel. De ondernemer voert aan dat de installateur meerdere malen langs is gekomen en dat de ondernemer een oplossing heeft aangeboden, waarvan de consument geen gebruik heeft gemaakt. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder is zorgvuldig omgegaan met bemoeizorg

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder had een melding van de politie ontvangen aangaande de cliënt, waarna de zorgaanbieder zonder toestemming van de cliënt navraag heeft gedaan bij meerdere instanties. De cliënt is van mening dat zijn privacy hierdoor ernstig is geschonden. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de Handreiking Gegevensuitwisseling Bemoeizorg niet goed […]

Lees verder

Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de toepassing van de salderingsregeling. De ondernemer saldeert per kwartaal en de consument betoogt dat dit niet mag. De saldering zou per jaar moeten gaan. Volgens de ondernemer schrijft de wettelijke regeling voor dat bij een variabel kwartaal contract, de prijs ook per kwartaal is. In […]

Lees verder

Commissie toetst afwijken van advies oudercommissie door ondernemer slechts marginaal

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie (OC) voldoende informatie heeft verschaft en heeft mogen afwijken van het advies van de OC met betrekking tot de tariefverhoging. De OC verlangt dat de procentuele prijsstijging met financiële gegevens wordt onderbouwd dan wel dat die prijsstijging (deels) wordt teruggedraaid […]

Lees verder

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder

Geen nalatig handelen en/of van onvoldoende toezicht door ondernemer vast kunnen stellen. Consument terecht aan opzegtermijn gehouden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op het handelen van de ondernemer rondom een valincident van de dochter van consument met een ergonomische leidsterstoel, waarbij de dochter letsel heeft opgelopen en het bij opzeggen van de overeenkomst houden van consument aan de opzegtermijn van één maand. De ondernemer geeft aan dat juist […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 62