2022

Plotselinge prijsverhoging nutsvoorzieningen niet acceptabel

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de prijsverhoging van de nutsvoorzieningen van het park disproportioneel zijn. De ondernemer voert aan dat de prijsverhoging nodig is en dat de nieuwe prijzen marktconform zijn. De commissie oordeelt de plotselinge prijsverhoging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet acceptabel. De ondernemer dient de prijsverhoging […]

Lees verder

Kosten weghalen afval na brand

Waar gaat de uitspraak over? Op de jaarplaats van de consument is een brand geweest en de ondernemer heeft de kosten van het verwijderen van het brandafval op de consument verhaald. Het geschil gaat om de vraag of de consument deze kosten op zich moet nemen. De consument beroept zich hierbij op dwaling. De commissie […]

Lees verder

Niet nakoming overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een vakantiehuisje geboekt, maar door gepland onderhoud kan de ondernemer de overeenkomst niet nakomen. De ondernemer gaat akkoord met het terugbetalen van het bedrag. De klacht is gegrond. De uitspraak Onderwerp van het geschil De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Het geschil betreft de […]

Lees verder

Schikking ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat erover dat de ondernemer de betaald niet borg terugbetaalt en extra schadevergoeding heeft gevraagd van de consument. De consument betwist deze schade en stelt zelf dat er gebreken aan het vakantiehuisje zaten. De ondernemer stelt dat de groep bij verstrek zeven natte matrassen hebben achtergelaten. De ondernemer […]

Lees verder

Compensatie voor onveilig gevoel door gebrek aan de deur

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de slechte accommodatie, overlast, geen reactie door het management en slechte service. De ondernemer voert aan dat zij een schoonmaakploeg hebben gestuurd naar de accommodatie, maar dat de vrouw van de consument toen al had schoongemaakt. Verder wordt betwist dat de klacht en zo erg waren […]

Lees verder

Ondernemer moet zich aan compensatie afspraak houden

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over geluidsoverlast op het park van de ondernemer en de hygiëne van het sanitair en de ijsbak. De ondernemer heeft toegezegd om de helft van het betaalde bedrag te compenseren, maar dit heeft klager nooit ontvangen. De ondernemer heeft het bedrag uiteindelijk na het indienen van de […]

Lees verder

Zorgaanbieder had geen medische reden om cliënte op te nemen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat haar moeder, de cliënte, vroegtijdig is komen te overlijden door het handelen van twee SEH-artsen. Zij hebben fouten gemaakt met schade aan de longen als gevolg. De klaagster eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is er zorgvuldig en in het belang van de cliënte gehandeld. De […]

Lees verder