2022

Zorgaanbieder had geen medische reden om cliënte op te nemen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat haar moeder, de cliënte, vroegtijdig is komen te overlijden door het handelen van twee SEH-artsen. Zij hebben fouten gemaakt met schade aan de longen als gevolg. De klaagster eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is er zorgvuldig en in het belang van de cliënte gehandeld. De […]

Lees verder

Hoog waterverbruik door defecte leiding voor risico en rekening van consument

Waar gaat de uitspraak over? Door een defecte waterleiding in de kruipruimte is het jaarverbruik in 2021 enorm gestegen. De consument verwijt de ondernemer hij niet direct is geïnformeerd over de stijging van het verbruik. Volgens de consument heeft de ondernemer hiermee zijn zorgplicht verzuimd. De ondernemer voert aan dat hem niet verweten kan worden […]

Lees verder
  • 13 januari 2022
  • Water

Verbruikscijfers slimme meter wijken af van de cijfers op de jaarnota

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het met de jaarrekening berekende gas- en elektriciteitsverbruik en de met die jaarnota verrekende voorschotten. De consument stelt dat de verbruikscijfers uit het persoonlijke account van consument bij de ondernemer afwijken ten opzichte van die de ondernemer in de jaarafrekening gebruikt. De consument is van mening dat […]

Lees verder

Pijnbehandeling cliënt is zorgvuldig en in zijn belang uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft veel pijn overgehouden aan een operatie en is daarom verwezen naar de anesthesioloog van de zorgaanbieder. De cliënt moest lang wachten op zijn afspraak en de anesthesioloog heeft de cliënt niet goed behandeld, waardoor hij onnodig lang pijn heeft gehad, opiaten moest gebruiken en depressief is geworden. […]

Lees verder

Cliënt moet eerst klachtenprocedure bij zorgaanbieder doorlopen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is overgebracht naar de zorgaanbieder vanwege vaatvernauwing en heeft meerdere hartoperaties gehad. Volgens de cliënt zijn er fouten gemaakt in zijn behandeling en probeert de arts dit goed te praten voor hemzelf en zijn collega’s. Volgens de zorgaanbieder wilde de cliënt niet naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder […]

Lees verder

Zorgaanbieder vergoedt helft SEH-factuur

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is bij de Huisartsenpost (HAP) van de zorgaanbieder behandeld voor een hondenbeet. Volgens de cliënte heeft zij duidelijk aangegeven dat zij alleen de kosten voor de HAP wilde maken en geen aanvullende kosten, dit is ook bevestigd en genoteerd door de behandelend arts. De cliënte heeft alsnog een […]

Lees verder