2022

Cliënt klaagt over schending beroepsgeheim door kaakchirurg en schending privacy

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt heeft de kaakchirurg van de zorgaanbieder het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt geschonden door de verzekeraar van de cliënt te adviseren. De cliënt is hierdoor financieel benadeeld en is vanwege de psychische gevolgen onder behandeling bij een psycholoog. De cliënt eist een schadevergoeding en erkenning. […]

Lees verder

Zorgaanbieder had geen aanwijzingen om WES-analyse uit te voeren

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt is hij door de zorgaanbieder onvoldoende geïnformeerd waardoor hij geen weloverwogen keuze heeft kunnen maken over zijn behandeling. Daarnaast stelt de cliënt dat de zorgaanbieder niet de analyse heeft gedaan die het beste past bij zijn hulpvraag. De cliënt eist een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder waren er […]

Lees verder

Eigendom perceel is komen te vervallen door toedoen notaris, schadevergoeding toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? Op 1 maart 2022 heeft de commissie een tussenvonnis gewezen, waarin de notaris onder andere in de gelegenheid is gesteld duidelijkheid te verschaffen omtrent het eigendom van de ligplaatsen. De notaris stelt dat zijn voorganger geen fouten heeft gemaakt. De akte is volgens de notaris opgemaakt conform hetgeen partijen waren […]

Lees verder
1 89 90 91