2023

Cliënt vormt gevaar voor medewerkers; getroffen maatregelen terecht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt verbleef bij zorgaanbieder, voordat hij door zorgaanbieder werd overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Cliënt verwijt zorgaanbieder ten onrechte dwangmaatregelen te hebben toegepast. De commissie oordeelt dat zorgaanbieder de getroffen maatregelen terecht heeft genomen. Dat cliënt zich beperkt voelt […]

Lees verder

Commissie ziet geen reden in om zich nogmaals over het geschil te buigen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie heeft eerder uitspraak gedaan in het geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie verklaarde de klacht van cliënt toen ongegrond. Cliënt stelt nu dat er gegevens bekend zijn geworden die de situatie veranderen en de klacht wel […]

Lees verder

Klachten omtrent dienstverleningskwaliteit

Waar gaat de uitspraak over? In het geschil betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat, stelt de cliënte dat de advocaat haar werkzaamheden onredelijk heeft beëindigd, wat leidde tot extra kosten en een onduidelijke juridische aanpak. Ze bekritiseert de slechte kwaliteit van de rechtszaak en het onverwachte karakter van de laatste factuur. De […]

Lees verder

Dat beklaagde voortvarend te werk is gegaan, betekent niet dat hij niet onafhankelijk te werk is gegaan

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat beklaagde niet heeft gehandeld volgens de Richtlijn bindend advies motorvoertuigen NIVRE door vijf Richtlijn punten te overtreden. Klager stelt dat beklaagde niet onafhankelijk is geweest, omdat hij niet alle informatie had om een advies uit te brengen. Ook zou beklaagde onzorgvuldig en gehaast te werk gegaan zijn. […]

Lees verder

Intensieve zorgbehoefte zoon consument rechtvaardigt opzegging opvangovereenkomst door ondernemer.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een zwaarwegende reden waardoor de ondernemer de opvangovereenkomst mocht opzeggen. De ondernemer is van mening dat de zoon van de consument, ondanks extra doelgerichte ondersteuning, in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvang van de ondernemer, niet op zijn plek […]

Lees verder

Beklaagde had ongeacht moeizame communicatie in gesprek moeten gaan met klager

Waar gaat de uitspraak over? Klager is van mening dat beklaagde zich niet houdt aan de NIVRE-gedragsregels, omdat beklaagde al jaren de door klager bij de verzekeraar ingediende facturen kort. Het door klager gestelde wordt door beklaagde gemotiveerd betwist. Daarnaast geeft beklaagde aan dat normale communicatie tussen partijen niet meer mogelijk is door onder andere […]

Lees verder

Cliënte houdt zich niet aan behandelkader; behandelingsovereenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft de muziektherapie van de cliënt beëindigd en daarna ook de behandelingsovereenkomst in zijn geheel. De cliënt is het hier niet mee eens. De commissie oordeelt dat de muziektherapie na ruim zes jaar op goede grond beëindigd is, omdat de muziektherapie geen effect meer had en een afhankelijkheidsrelatie […]

Lees verder

Cliënt ruimte gehad om zorgen en twijfels te uiten; zorgaanbieder wel zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is van mening dat de zorgaanbieder ten aanzien van haar indicatie en behandeling niet voorzichtig en adequaat heeft gehandeld, dat te weinig sprake was van shared decision making, dat de zorgaanbieder geen verantwoordelijkheid nam voor fouten en dat haar klacht niet goed is behandeld. De zorgaanbieder zegt wel […]

Lees verder