2023

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot beslissing komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon niet redelijkerwijs tot besluit komen

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon redelijkerwijs niet tot opheffing woongroep besluiten

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft besloten om woongroep De Stalhouderij op te heffen en de zes cliënten te verplaatsen. Het geschil betreft de vraag of de zorgaanbieder redelijkerwijs tot dit besluit kon komen. Ook ligt de vraag voor of de zorgaanbieder in het besluitvormingsproces gezien de tijdsdruk, termijnen, communicatie en informatieverstrekking zorgvuldig […]

Lees verder

Behandeling was wat consument daarvan mocht verwachten

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 19 maart 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een schoonheidsbehandeling (peeling) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 99,–. De levering vond op dezelfde dag plaats. Het geschil […]

Lees verder

Declaratie advocaat gematigd, omdat advocaat onvoldoende informatie gaf om financiële consequenties te overzien

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft de cliënte bijgestaan in een echtscheidingsprocedure. Aanvankelijk was er sprake van gefinancierde rechtsbijstand, maar de Raad voor Rechtsbijstand heeft de toevoeging ingetrokken vanwege de toebedeelde overwaarde na verkoop van de echtelijke woning. De advocaat vordert betaling van de openstaande declaratie. De cliënte is van mening dat de […]

Lees verder

Klager wordt door commissie ontvankelijk verklaard inzake tuchtklacht

Waar gaat de uitspraak over? Het betreft een voorbeslissing. De beklaagde heeft aangevoerd dat de klager niet ontvangen kan worden in de klacht in verband met een overschrijding van fatale termijnen. De commissie heeft de klager ontvankelijk verklaard, omdat er volgens de commissie – gelet op de wijziging in de klachtenprocedure – geen sprake van […]

Lees verder
  • 24 juli 2023

Commissie niet bevoegd te oordelen over beleid zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klacht over het beleid van de zorgaanbieder met betrekking tot het aan- en afsluiten van dialyseapparatuur voor nierpatiënten valt buiten de kaders van artikel 3 van het reglement. De commissie oordeelt de klachten van de cliënt over bejegening door de zorgaanbieder ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], […]

Lees verder