2023

Het is niet ongebruikelijk dat deze operatie door ouderejaars arts-assistent in opleiding tot neurochirurg wordt uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënte en zorgaanbieder. Het geschil betreft de door cliënt gestelde onvolledigheid van het medisch dossier waardoor een in gezamenlijke opdracht uitgevoerd deskundigenonderzoek volgens cliënt niet naar behoren kon plaatsvinden en een door cliënt gestelde discrepantie tussen hetgeen de behandelend artsen aan cliënt […]

Lees verder

Cliënt geeft geen toestemming om medisch dossier vrij te geven; commissie kan geschil niet beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de declaraties van de zorgaanbieder onoverzichtelijk en oncontroleerbaar zijn. Daarnaast heeft de zorgaanbieder in strijd gehandeld met de door de cliënt ondertekende privacyverklaring door de diagnostische code 2902 (schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen) te delen met zijn zorgverzekeraar. Omdat de declaratie waarover wordt geklaagd niet is […]

Lees verder

Zorgaanbieder beroepsgeheim niet geschonden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door de politie informatie te verstrekken die niet nodig was voor de uitvoering van haar werk. Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte tegenover het CBR aangegeven dat bij de cliënt sprake is van drugsmisbruik. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Sprake van tekortkoming in de nakoming door onvoldoende doorontwikkeling opleiding

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgt twee opleidingen bij de ondernemer. Doordat de opleidingen nog niet door zijn ontwikkeld, heeft de consument studievertraging opgelopen. Vooraf is niet gecommuniceerd dat het gaat om opleidingen die nog niet volledig zijn ontwikkeld. De commissie stelt een schadevergoeding vast. De klacht is gegrond. De uitspraak Behandeling van […]

Lees verder

Operatie duurt slechts 1 uur en 6 minuten; chirurg niet aan inspanningsverplichting voldaan

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat de uitgebreide buikwandcorrectie niet het gewenste resultaat heeft gehad. Zij is vooraf onvoldoende geïnformeerd over de complicaties die zij na de operatie ondervindt, algehele gevoelloosheid van de buik en pijnklachten. De commissie heeft vastgesteld dat na de operatie het resultaat niet is wat cliënte, onder normale omstandigheden, […]

Lees verder

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

Platform informeert consument onvoldoende over feitelijke verkoper

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft via de website van de ondernemer een online bestelling geplaatst. Een deel van het destijds bestelde is retour gezonden, maar er heeft geen restitutie van het door de consument betaalde bedrag plaatsgevonden. Het blijkt dat de ondernemer een zogeheten platform exploiteert waarbij zaken door derden worden geleverd. […]

Lees verder