2023

Ondernemer dient rekening te corrigeren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2022 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van elektriciteit tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs. De consument is van mening dat de saldering van de door de ondernemer geleverde elektriciteit en […]

Lees verder

Stopzetten opvang van goed te verzorgen kind met chronische aandoening is onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst met de consument opgezegd, omdat de pedagogisch medewerkers niet meer de verantwoordelijkheid voor de diabeteszorg van de zoon van de consument op zich willen nemen. De commissie acht deze opzegging niet redelijk omdat de ondernemer niet voldoende gemotiveerd heeft waarom sprake zou zijn van een […]

Lees verder

Ondernemer heeft voldaan aan terugbetalingsverplichting in zelfde vorm

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht goederen van de ondernemer via cadeaubonnen van de ondernemer. Deze cadeaubonnen heeft de consument elders gekocht met andere cadeaubonnen. Vervolgens heeft de consument de goederen teruggestuurd, omdat deze niet aan haar verwachtingen voldeden. De consument klaagt erover dat de ondernemer haar heeft terugbetaald in de vorm van […]

Lees verder

Geschil over totstandkoming van opvangovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft haar zoon aangemeld voor kinderopvang bij de ondernemer. De ondernemer heeft de aanmelding bevestigd, maar legt uit dat de zoon op de wachtlijst is geplaatst. In het geschil is de vraag of er een opvangovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. De commissie is van oordeel dat […]

Lees verder

Cliënte ondanks door zorgaanbieder geplaatst spiraaltje toch zwanger geworden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte verwijt de zorgaanbieder verwijtbaar handelen, omdat de cliënte ondanks het door de zorgaanbieder geplaatste spiraaltje zwanger is geworden. De cliënte verzoekt toekenning van een schadevergoeding. De zorgaanbieder is van mening dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Immers, uit de controle-echo is  gebleken dat het spiraaltje goed is geplaatst. […]

Lees verder