2023

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

Platform informeert consument onvoldoende over feitelijke verkoper

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft via de website van de ondernemer een online bestelling geplaatst. Een deel van het destijds bestelde is retour gezonden, maar er heeft geen restitutie van het door de consument betaalde bedrag plaatsgevonden. Het blijkt dat de ondernemer een zogeheten platform exploiteert waarbij zaken door derden worden geleverd. […]

Lees verder

Consument en ondernemer maakte fouten; ernst fouten loopt echter zo ver uiteen dat schadevergoeding niet aan de orde is

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een groepenkast bij de ondernemer. De consument is van mening dat de ondernemer de groepenkast intern verkeerd heeft aangesloten, waardoor de consument schade heeft opgelopen aan zijn apparatuur. De ondernemer voert aan dat de verantwoordelijkheid van de groepenkast bij de installateur ligt, nu deze stappen ter controle […]

Lees verder

Verhoging tarieven in strijd met overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? Partijen hebben een geschil over de door de ondernemer doorgevoerde verhoging van de tarieven voor elektra en gas. De verhoging van de tarieven zijn naar het oordeel van de commissie zo hoog dat evident is dat in strijd met de overeenkomst is gehandeld. De klacht tegen de ondernemer is dan […]

Lees verder

Geen steekhoudende argumenten die de eenzijdige opzegging door ondernemer om zwaarwegende reden rechtvaardigen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor buitenschoolse opvang (NSO) door de ondernemer voor de kinderen van de consument per 1 januari 2024. Gebleken is dat de reden van opzegging voor de ondernemer vooral is gelegen in een verstoorde relatie met de consument. Voor de andere punten […]

Lees verder