2023

Ter plaatse achterlaten van pakket geldt niet als afgeven aan de consument in persoon

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument stelt dat dat het pakket niet bij haar is afgeleverd. Consument wil dat ondernemer het aankoopbedrag ter waarde van € 425,72 terugbetaald. De commissie oordeelt dat ondernemer niet genoeg heeft aangetoond dat het pakket wel is aangekomen bij […]

Lees verder

Mentor heeft klager volmacht verleend; klager ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen zorgaanbieder en cliënt. Klager wil namens zijn broer een klacht indienen bij de commissie. De klacht betreft het niet goed verzorgen van cliënt door zorgaanbieder. Zorgaanbieder stelt dat klager niet ontvankelijk is in zijn klacht, omdat de interne klachtprocedure niet gevolgd zou […]

Lees verder

Cliënt vooraf niet geïnformeerd over mogelijk gevolg van de behandeling. Klachten cliënt onvoldoende serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft aanhoudende pijnklachten na een VNUS-behandeling. Volgens de zorgaanbieder gaven de pijnklachten geen reden voor nader onderzoek en zou de pijn vanzelf verdwijnen. Maar na een second opinion bleek dat de cliënt zenuwpijn heeft opgelopen. De cliënt was vooraf niet geïnformeerd dat zenuwpijn een gevolg zou kunnen zijn […]

Lees verder

Niet vast te stellen of ondernemer aan informatieplicht heeft voldaan

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer in strijd met de (pre)contractuele informatieverplichtingen heeft gehandeld. De commissie kan niet vaststellen of de precontractuele informatie is verstrekt aan de consument. De annuleringsvergoeding is volgens de commissie conform de ANVR-voorwaarden. De klacht is ongegrond. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen […]

Lees verder
  • 6 december 2023
  • Reizen

Risico hypopigmentatie aanzienlijk hoger bij patiënten met donkere huidskleur; zorgaanbieder had cliënte moeten informeren

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënte en zorgaanbieder. Hierbij heeft zorgaanbieder corticosteroïde injecties in de knie van cliënte aangebracht om haar pijnklachten te verminderen. Door deze injecties heeft cliënte pigmentvlekken op haar knie. Cliënte stelt dat zorgaanbieder haar geïnformeerd had moeten hebben over mogelijke verkleuringen van de […]

Lees verder

Gerekende kosten bij een reparatiebezoek.

Waar gaat het geschil over? Het geschil betreft de gerekende kosten bij een reparatiebezoek. De consument stelt dat de ondernemer geen werkzaamheden heeft uitgevoerd tijdens het bezoek, maar wel een factuur heeft gestuurd. De consument stelt dan ook dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen partijen en wenst dus ook niets te betalen. […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet gehouden behandeling uit te voeren

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft in april 2014 met de zorgaanbieder een bewaarovereenkomst gesloten, waarbij zij aan de zorgaanbieder haar eicellen ter opslag heeft gegeven om de mogelijkheid open te houden op een later tijdstip met behulp van deze eicellen een zwangerschap bij haar te doen ontstaan. De cliënte wenste recent invulling […]

Lees verder

Zorgaanbieder deelt onterecht informatie met andere zorginstelling; cliënt krijgt schadevergoeding van € 400,–

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van klaagster ziet op het zonder toestemming en kennisgeving delen van medische gegevens en op het onzorgvuldig handelen ten aanzien van het verstrekken van moedermelk van klaagster aan een ander kind en het verdwenen zijn van moedermelk. Klaagster vordert een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat klaagster ten aanzien […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 81