2024

Koop- en huurovereenkomst chalet is vanwege dwaling vernietigd

Waar gaat de uitspraak over? Tussen partijen is een koop- en huurovereenkomst tot stand gekomen ter zake de aankoop van een chalet op het recreatiepark van de ondernemer. Op basis van inlichtingen van de ondernemer, verkeerde de consument in de veronderstelling dat zij permanent op het park mocht wonen. Dat bleek echter niet het geval […]

Lees verder

Advocaat staat nog steeds open voor een betalingsregeling; partijen schikken ter zitting

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een vaststellingsovereenkomst tussen aanbieder en consument. In dit geschil heeft aanbieder werkzaamheden verricht voor consument. Consument heeft vier facturen niet betaald. Ter zitting geeft consument aan dat zij deze niet kan betalen door haar financiële situatie. Aanbieder geeft aan dat zij meerdere malen een betalingsregeling […]

Lees verder

Commissie onbevoegd, omdat het geschil voortvloeit uit een zakelijke transactie

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft bij de ondernemer een opleiding tot paardencoach gevolg. Klaagster klaagt over de kwaliteit van de opleiding. De ondernemer heeft aangevoerd dat de commissie onbevoegd is om het geschil te behandelen, omdat het een zakelijke transactie betreft. De commissie volgt de ondernemer in dat standpunt. De commissie is onbevoegd […]

Lees verder

Geen gewichtige reden voor gedeeltelijke opzegging opvangovereenkomst. Ondernemer verantwoordelijk voor toezicht kinderen buiten schooltijd.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over het door de ondernemer opzeggen van één dag opvang, omdat de ondernemer de opvang op de dinsdag vanwege logistieke en organisatorische problemen niet meer kan uitvoeren. De ondernemer kan op deze dag de kinderen niet meer van school ophalen. De consument verlangt dat de opzegging voor […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst ondernemer om zwaarwegende reden terecht. Bijzondere vorm opvang verlangt basisvaardigheden kind.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer om zwaarwegende reden. De consument stelt dat de opzegtermijn niet in acht is genomen en dat geen sprake is van een zwaarwegende reden voor opzegging. Deze zwaarwegende reden bestaat er volgens de ondernemer uit dat de zoon van […]

Lees verder