SGB

Niet aan verplichting tussenadvies voldaan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over het functioneren van de slimme meter. Er is een slimme meter geplaatst nadat de afnemer zijn zonnepanelen heeft gemeld, maar sindsdien betaalt de verbruiker meer aan energie. In een tussenadvies heeft de commissie de verbruiker in de gelegenheid gesteld om een onderzoek te laten verrichten naar […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Herstel oorspronkelijke overeenkomst na eenzijdige opzegging door energieleverancier

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een vijfjarig contract afgesloten voor de levering van energie. De aanbieder heeft deze overeenkomst eenzijdig opgezegd vanwege de stijgende gas- en […]

Lees verder

Geen grondslag voor vernietiging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft een overeenkomst voor afname van energie die namens de verbruiker, door middel van een machtiging, door een ondernemerscollectief is afgesloten. Op grond van die machtiging heeft het ondernemerscollectief een overeenkomst gesloten bij de aanbieder. Omdat er een overlap bestond met de eerdere energieleverancier, heeft de verbruiker een […]

Lees verder

Cliënten stellen advocatenkantoor aansprakelijk na instellen evident kansloze incidentele vordering bij rechtbank

Waar gaat de uitspraak over Het kantoor had volgens de cliënten een fout gemaakt door bij voorbaat een evident kansloze incidentele vordering in te dienen met als uiteindelijk gevolg dat de rechtbank de cliënten niet (meer) de gelegenheid heeft geboden verweer te voeren en de vordering van de wederpartij integraal heeft toegewezen. Voor de daardoor […]

Lees verder

Klaagster niet eens met omvang verbruik waternota

Waar gaat de uitspraak over De klacht betreft een waternota, waarvan de klaagster de omvang van het verbruik bestrijdt. Volgens de klaagster is er geen grote lekkage geweest. Het bedrijf geeft aan dat op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, de omvang van het verbruik bindend wordt vastgesteld door het op de watermeter geregistreerde verbruik. […]

Lees verder

Trillende koelunits

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer is niet tevreden over 2 gekochte koelunits. Bij een belasting van meer dan 50Hz gaan de koelunits zo hevig trillen dat er schade ontstaat. Daarnaast zijn er nog andere klachten. De ondernemer stelt dat de klachten zijn geuit na het verstrijken van de garantieperiode. Bovendien zijn de problemen […]

Lees verder
1 2 3 16