SGB

Saldering en terugleververgoeding bij dynamische energiecontracten

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak betreft een geschil tussen een klager en een energieonderneming over de wijze van saldering van afgenomen elektriciteit met door de klager geproduceerde elektriciteit, evenals de terugleververgoeding. De klager stelt dat de ondernemer niet jaarlijks saldeert en een afwijkend tarief hanteert voor teruggeleverde elektriciteit, wat schade veroorzaakt. De ondernemer […]

Lees verder

Onderhoudstermijn vervallen; consument niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Consument heeft een klacht over de cementdekvloer die ondernemer heeft geplaatst. De vloer heeft scheuren die zich steeds uitbreiden. Consument heeft bij ondernemer geklaagd, maar ondernemer zou de klacht eenzijdig hebben afgesloten zonder naar de vloer te kijken. De ondernemer geef aan dat […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder

Onvolledige informatie bij aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat zij is overgestapt naar een nieuwe energieleverancier (de ondernemer) op basis van informatie die later niet bleek te kloppen. De klager wilde daarom de overeenkomst ontbinden, maar dat kon volgende de ondernemer niet. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat er […]

Lees verder

Overeenkomst tussen partijen niet duidelijk; deskundige onderzoekt

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. De ondernemer heeft werkzaamheden voor consument verricht en installaties gemonteerd. Partijen zijn na afloop niet met elkaar eens over de volgende punten: het naar behoren functioneren van de installaties, of consument voor één of twee installaties heeft betaald en wat er is afgesproken […]

Lees verder

Financiële gevolgen duidelijk vermeld in opdrachtbevestiging

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat om een overeenkomst van opdracht voor juridisch advies. De eiser is een advocaat en verweerster is een cliënt. De overeenkomst is samen met de algemene voorwaarden per mail naar verweerster gestuurd. Eiser heeft werkzaamheden verricht en na afloop een factuur opgestuurd naar verweerster. De factuur is niet […]

Lees verder

Partijen dienen zich aan schikking te houden

Waar gaat de uitspraak over? De klager stelt dat er meer gas en elektra is gemeten dan werkelijk is verbruikt. De klager heeft bij de bevestiging van ontvangst van een slimme meter aan de ondernemer laten weten dat de oude meter geijkt en bewaard diende te worden. Ondernemer heeft de oude meter alsnog vernietigd. De […]

Lees verder

Schade door (wijze van informeren over) stroomonderbreking

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat de ondernemer heeft een stroomonderbreking heeft aangekondigd, welke uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Van dit laatste is de klager echter nooit geïnformeerd. Later is er alsnog (op een andere dag) een stroomonderbreking geweest. De klager stelt schade te hebben geleden en wil dit verhalen op de […]

Lees verder

Opdrachtgever wil beheersovereenkomst met bedrijf ontbinden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de weigering van het bedrijf om de ontbinding van de overeenkomst door de VvE te aanvaarden en de rechtmatigheid van de overboeking van de beheerskosten over het jaar 2022. De opdrachtgever stelt dat het beheerscontract met het bedrijf is opgezegd vanwege het uitblijven van (correcte) dienstverlening. Zo […]

Lees verder
1 2 3 18