SGB

Esthetisch gebrek valt niet onder SWK Garantie- en Waarborgregeling; consument krijgt wel schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft werkzaamheden voor consument uitgevoerd die volgens consument gebrekkig waren. Ook vindt consument dat ondernemer niet hetgeen heeft geleverd dat zij hebben afgesproken. Een deskundige heeft in deze zaak rapportage gedaan over zijn bevindingen over het geleverde werk. […]

Lees verder

Hoge energiekosten vallen buiten garantieregeling om; klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument vindt dat zij schade heeft geleden door een gebrek aan de stadsverwarming-installatie die ondernemer in de woning heeft geplaatst. Het gevolg van die installatie is dat er hoge energiekosten in rekening zijn gebracht. Voor deze zaak is een […]

Lees verder

Ondernemer mag eenzijdig overeenkomst wijzigen als de noodzaak ervan aanwezig is

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de wijzigingen die de ondernemer wil doorvoeren contractueel gezien zijn toegestaan. Consument vindt dat ondernemer de wijzigingen eenzijdig in de overeenkomst heeft gewijzigd. De arbiters verklaren per klachtonderdeel of ondernemer beargumenteerd waarom de wijziging noodzakelijk is. De klacht wordt ten dele gegrond verklaard. De […]

Lees verder

Binnen zonwering met zonwerend glas geen alternatief voor buiten zonwering; ondernemer moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over hetgeen ondernemer in de woning van consument heeft geplaatst. Consument heeft gevraagd om een buiten zonwering, maar ondernemer heeft zonwerend glas in combinatie met binnen zonwering geplaatst. Een deskundige heeft naar de staat van de installatie gekeken en heeft een deskundigenrapport opgesteld. Dit rapport hebben de […]

Lees verder

Saldering en terugleververgoeding bij dynamische energiecontracten

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak betreft een geschil tussen een klager en een energieonderneming over de wijze van saldering van afgenomen elektriciteit met door de klager geproduceerde elektriciteit, evenals de terugleververgoeding. De klager stelt dat de ondernemer niet jaarlijks saldeert en een afwijkend tarief hanteert voor teruggeleverde elektriciteit, wat schade veroorzaakt. De ondernemer […]

Lees verder

Er mag van een kelderkast verwacht worden dat er goederen in opgeslagen kunnen worden; ondernemer veroordeeld tot herstel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Ondernemer heeft een huis opgeleverd en onderdeel van dat huis is een ingebouwde kelderkast. Consument stelt dat de kelderkast niet naar behoren is, omdat er schimmel omheen zit. De schimmel maakt dat er geen goederen in de kast kunnen worden opgeborgen, omdat deze […]

Lees verder

Onderhoudstermijn vervallen; consument niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Consument heeft een klacht over de cementdekvloer die ondernemer heeft geplaatst. De vloer heeft scheuren die zich steeds uitbreiden. Consument heeft bij ondernemer geklaagd, maar ondernemer zou de klacht eenzijdig hebben afgesloten zonder naar de vloer te kijken. De ondernemer geef aan dat […]

Lees verder

Klant betwist waterverbruik, maar kan geen bewijs leveren

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil tussen een recreatievereniging van eigenaren van recreatiewoningen (de klant) en een wateraanbieder draait het om de hoogte van het waterverbruik in het jaar 2021. De klant, die water afneemt en verdeelt onder haar leden, betwist het door de aanbieder in rekening gebrachte verbruik van 3.031 m3 volgens […]

Lees verder

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft hierbij een appartement voor consument gebouwd. Het plafond van het appartement zou nu banen als gevolg van het schilderwerk vertonen. Een deskundige heeft deze zaak bekeken en heeft een rapport met zijn bevindingen opgeleverd. De arbiters nemen […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder
1 2 3 20