SGB

Geen grondslag voor vernietiging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over Het geschil betreft een overeenkomst voor afname van energie die namens de verbruiker, door middel van een machtiging, door een ondernemerscollectief is afgesloten. Op grond van die machtiging heeft het ondernemerscollectief een overeenkomst gesloten bij de aanbieder. Omdat er een overlap bestond met de eerdere energieleverancier, heeft de verbruiker een […]

Lees verder

Cliënten stellen advocatenkantoor aansprakelijk na instellen evident kansloze incidentele vordering bij rechtbank

Waar gaat de uitspraak over Het kantoor had volgens de cliënten een fout gemaakt door bij voorbaat een evident kansloze incidentele vordering in te dienen met als uiteindelijk gevolg dat de rechtbank de cliënten niet (meer) de gelegenheid heeft geboden verweer te voeren en de vordering van de wederpartij integraal heeft toegewezen. Voor de daardoor […]

Lees verder

Klaagster niet eens met omvang verbruik waternota

Waar gaat de uitspraak over De klacht betreft een waternota, waarvan de klaagster de omvang van het verbruik bestrijdt. Volgens de klaagster is er geen grote lekkage geweest. Het bedrijf geeft aan dat op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, de omvang van het verbruik bindend wordt vastgesteld door het op de watermeter geregistreerde verbruik. […]

Lees verder

Trillende koelunits

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer is niet tevreden over 2 gekochte koelunits. Bij een belasting van meer dan 50Hz gaan de koelunits zo hevig trillen dat er schade ontstaat. Daarnaast zijn er nog andere klachten. De ondernemer stelt dat de klachten zijn geuit na het verstrijken van de garantieperiode. Bovendien zijn de problemen […]

Lees verder

Poging van beklaagde tot verrijking ten koste van verkoper door voor zichzelf een contante vergoeding te vragen aan koper

Waar gaat de uitspraak over De klager beklaagt zich over het optreden van de beklaagde als makelaar van de verkoper van een verhuurde woning. De beklaagde weerspreekt beide klachten, maar de commissie verklaart ze beide gegrond. De eerste klacht omdat de makelaar heeft geprobeerd de klager te bewegen tot ontbinding van de koopovereenkomst, omdat de […]

Lees verder

Geen deugdelijke vastlegging extra kosten

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn het niet eens over de kosten die de makelaar in rekening heeft gebracht voor een verkoop die niet is doorgegaan (een zogenaamd factuur na intrekking). De commissie heeft overwogen dat de verschuldigdheid van de publiciteitskosten zou moeten blijken uit de opdracht tot dienstverlening. De commissie stelt vast dat […]

Lees verder

Makelaar rekent overeengekomen courtage

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt dat de makelaar een te hoge courtage rekent. In de bemiddelingsovereenkomst is uitgegaan van verhuur voor een periode van vijf jaar, maar het pand is voor een periode van twee jaar verhuurd. De makelaar wijst op de overeenkomst die partijen hebben gesloten. Daarin staat vermeld dat de […]

Lees verder

Advocaat stelt rechtsbijstandsverzekeraar onterecht aansprakelijk voor openstaande declaraties van cliënt

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over twee onbetaalde facturen door de cliënt. De advocaat heeft werkzaamheden verricht voor de cliënt, voor welke werkzaamheden de advocaat declaraties heeft verstuurd aan de cliënt. De advocaat stelt dat de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt verantwoordelijk gehouden kan worden voor betaling van deze declaraties. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft […]

Lees verder
1 2 3 15