SGB

Onderhoudstermijn vervallen; consument niet-ontvankelijk.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. Consument heeft een klacht over de cementdekvloer die ondernemer heeft geplaatst. De vloer heeft scheuren die zich steeds uitbreiden. Consument heeft bij ondernemer geklaagd, maar ondernemer zou de klacht eenzijdig hebben afgesloten zonder naar de vloer te kijken. De ondernemer geef aan dat […]

Lees verder

Klant betwist waterverbruik, maar kan geen bewijs leveren

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil tussen een recreatievereniging van eigenaren van recreatiewoningen (de klant) en een wateraanbieder draait het om de hoogte van het waterverbruik in het jaar 2021. De klant, die water afneemt en verdeelt onder haar leden, betwist het door de aanbieder in rekening gebrachte verbruik van 3.031 m3 volgens […]

Lees verder

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft hierbij een appartement voor consument gebouwd. Het plafond van het appartement zou nu banen als gevolg van het schilderwerk vertonen. Een deskundige heeft deze zaak bekeken en heeft een rapport met zijn bevindingen opgeleverd. De arbiters nemen […]

Lees verder

Klacht te laat ingediend

Waar gaat de uitspraak over?  De klager stelt de ondernemer ervoor aansprakelijk dat hij te lang heeft gewacht met het leveren van energie na de aanvraag van de aansluiting. De ondernemer voert aan dat de klager niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar klacht, aangezien de klacht later dan 12 maanden na de datum waarop de […]

Lees verder

Bolvorming gevolg van scheurvorming in onderliggende vloerconstructie; ondernemer niet te verwijten

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen ondernemer en consument. Ondernemer heeft een pvc-vloer voor consument gelegd. De gelegde pvc-vloer zou een bolling hebben. Consument wil dat ondernemer de vloer herstelt en een schadevergoeding. Een deskundige heeft de vloer bekeken en een rapport uitgebracht. De deskundige heeft vastgesteld dat […]

Lees verder

Consument geen vertrouwen in ondernemer voor herstel dakpannen; ondernemer toch veroordeelt tot herstel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen ondernemer en consument. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het leveren van een woning aan consument. Consument meent dat ondernemer geen goed werk heeft geleverd. De dakpannen van het huis laten vaak los en vliegen van het dak af. Een deskundige heeft […]

Lees verder

Onvolledige informatie bij aangaan overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De klager klaagt erover dat zij is overgestapt naar een nieuwe energieleverancier (de ondernemer) op basis van informatie die later niet bleek te kloppen. De klager wilde daarom de overeenkomst ontbinden, maar dat kon volgende de ondernemer niet. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie stelt vast dat er […]

Lees verder

Verweerder bij verstek veroordeeld om declaratie te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt, omdat de verweerster de declaraties niet heeft voldaan. Verweerster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de daarvoor geldende termijn een verweerschrift in te dienen. Nu de vordering van het advocatenkantoor niet is weersproken en deze niet ongegrond of onrechtmatig overkomt, […]

Lees verder

Overeenkomst tussen partijen niet duidelijk; deskundige onderzoekt

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst. De ondernemer heeft werkzaamheden voor consument verricht en installaties gemonteerd. Partijen zijn na afloop niet met elkaar eens over de volgende punten: het naar behoren functioneren van de installaties, of consument voor één of twee installaties heeft betaald en wat er is afgesproken […]

Lees verder