SGB

Poging van beklaagde tot verrijking ten koste van verkoper door voor zichzelf een contante vergoeding te vragen aan koper

Waar gaat de uitspraak over De klager beklaagt zich over het optreden van de beklaagde als makelaar van de verkoper van een verhuurde woning. De beklaagde weerspreekt beide klachten, maar de commissie verklaart ze beide gegrond. De eerste klacht omdat de makelaar heeft geprobeerd de klager te bewegen tot ontbinding van de koopovereenkomst, omdat de […]

Lees verder

Geen deugdelijke vastlegging extra kosten

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn het niet eens over de kosten die de makelaar in rekening heeft gebracht voor een verkoop die niet is doorgegaan (een zogenaamd factuur na intrekking). De commissie heeft overwogen dat de verschuldigdheid van de publiciteitskosten zou moeten blijken uit de opdracht tot dienstverlening. De commissie stelt vast dat […]

Lees verder

Makelaar rekent overeengekomen courtage

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt dat de makelaar een te hoge courtage rekent. In de bemiddelingsovereenkomst is uitgegaan van verhuur voor een periode van vijf jaar, maar het pand is voor een periode van twee jaar verhuurd. De makelaar wijst op de overeenkomst die partijen hebben gesloten. Daarin staat vermeld dat de […]

Lees verder

Advocaat stelt rechtsbijstandsverzekeraar onterecht aansprakelijk voor openstaande declaraties van cliënt

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over twee onbetaalde facturen door de cliënt. De advocaat heeft werkzaamheden verricht voor de cliënt, voor welke werkzaamheden de advocaat declaraties heeft verstuurd aan de cliënt. De advocaat stelt dat de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt verantwoordelijk gehouden kan worden voor betaling van deze declaraties. De rechtsbijstandsverzekeraar geeft […]

Lees verder

Advocaat wordt in het gelijk gesteld, cliënt moet facturen betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in een aansprakelijkheids- en verzekeringsgeschil. De cliënt heeft een aantal declaraties onbetaald gelaten. De advocaat vordert betaling van het openstaande bedrag van € 14.683,64,–. De cliënt heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en geeft aan zijn rechtsbijstandsverzekeraar opdracht te hebben gegeven de openstaande rekeningen van […]

Lees verder

Kosten grafologisch onderzoek worden in mindering op honorarium makelaar gebracht

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt over de dienstverlening van de makelaar en de kosten die in rekening zijn gebracht. De makelaar heeft een deel van de werkzaamheden niet en te laat uitgevoerd, daarom heeft de ondernemer de overeenkomst beëindigd en om een passend honorariumvoorstel verzocht. De makelaar geeft aan de werkzaamheden naar […]

Lees verder

Opdrachtgever niet eens met courtage voor bemiddeling makelaar bij verhuur woning

Waar gaat de uitspraak over De opdrachtgever klaagt over de in rekening gebrachte courtage. De opdrachtgever heeft bij de makelaar een bedrijfshal met woning te koop gezet. Deze zou verkocht worden en ‘schoon’ worden opgeleverd, maar er was vervuiling in de grond aanwezig. De koper heeft vervolgens de overeenkomst eenzijdig ontbonden. De opdrachtgever heeft toen […]

Lees verder

Lage waardering van woning betekent niet meteen ondeskundige taxatie

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt over het taxatierapport. De appartementen en woningen zijn ondeskundig getaxeerd, deze zijn namelijk te laat gewaardeerd. Daarnaast wil de makelaar geen uitleg over de waardering geven. De ondernemer wil de door de makelaar in rekening gebrachte factuur van € 12.281,50 terugbetaald krijgen. De makelaar betwist de verwijten […]

Lees verder