SGB

Tariefstelling met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden die goedkeuring hebben verkregen kan de commissie niet oordelen

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de kosten van verwijdering van een elektrische aansluiting.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In het kort behelst ons bezwaar: 1. Onduidelijke voorlichting in het aanvragen van verwijdering van aansluiting elektra. 2. Onduidelijke verwijzing naar kosten […]

Lees verder

Verbroken zegels gevolg vervanging meter, risicosfeer klager

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op vermeende fraude.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 13 mei 2009 heeft Stedin op verzoek van de politie het pand aan de [straatnaam] [huisnummer en toevoeging] [woonplaats] bezocht vanwege vermoedelijke onregelmatigheden aan de […]

Lees verder

Nachttelwerk meter defect: controle meter niet meer mogelijk waardoor de werking van de meter geen rol kan spelen bij het vaststellen van de vraag of het juiste verbruik in rekening is gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekeningen elektriciteit 2004 tot en met 2009.   Klager heeft op 16 juni 2009 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De opgestelde jaarrekeningen van 2004 tot en met 2007 […]

Lees verder

Problemen na de meter = probleem binneninstallatie hiervoor zijn de energiemaatschappijen niet aansprakelijk; uit ijking blijkt goed functionerende meter

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de levering van gas en elektriciteit.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verbruik van stroom is onverklaarbaar hoog in de zaak: [naam leverancier] erkent dit. Persoonlijk het verbruik van de apparatuur bijgehouden. Hieruit […]

Lees verder

Energieafname zonder contract leverancier; tijdige facturering kwam klager in aanmerking voor subsidie, te laat gefactureerd, wegens redelijkheid en billijk wordt klager niets in rekening gebracht

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de afrekening van een bouwaansluiting.   De klager heeft een bedrag van € 2.600,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   1. Essent heeft een bouwstroomkast geplaatst en vanaf 12 […]

Lees verder

Schade na onderbreking levering; overmacht aangenomen, onderbreking van stroomlevering ligt niet in gebrek van het eigen netwerk of anderszins in de risicosfeer van de energiemaatschappij

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade na onderbreking van levering.   De klager heeft de klacht op 25 maart 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld dat het bedrijf zijn schade dient te vergoeden, die is ontstaan door onderbreking van stroomlevering. Daardoor […]

Lees verder

Schade door gaslekkage; lekkende klep maakt deel uit van binneninstallatie; defecten aan de binneninstallatie vallen onder de risicosfeer van de afnemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade door gaslekkage.   De klager heeft de klacht op 14 juli 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld en onderbouwd dat het bedrijf weigert een verzoek tot matiging van een exorbitant hoge gasrekening te honoreren. De […]

Lees verder

Pseudo-energiebelasting, niet meer dan anders principe

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een aanvraag tot restitutie van pseudo-energiebelasting.   De klager heeft de klacht op 10 juni 2010 aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de klager   De klager heeft in hoofdzaak gesteld en onderbouwd dat het bedrijf weigert om een aantal verzoeken tot restitutie van pseudo-energiebelasting te […]

Lees verder

Tariefwijziging niet in overeenstemming met algemene voorwaarden ivm onjuist publicatie; gewijzigde voorwaarden kunnen niet aan klager worden tegengeworpen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door het bedrijf op de jaarafrekening van 19 september 2010 in rekening gebrachte kosten voor het verbruik van water. De afnemer heeft een bedrag van € 160,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De afnemer heeft op 6 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt […]

Lees verder

Aansluitkosten in redelijke verhouding staan tot het standaard tarief; kosten onredelijk nu deze 600% hoger zijn dan het standaardtarief, matiging kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door het bedrijf aan de klager in rekening gebrachte kosten voor de aansluiting van een kantoorpand aan de [adres] te [woonplaats] op het drinkwaterleidingnet. De klager heeft op 6 juli 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de klager Het standpunt van de klager luidt […]

Lees verder
1 18 19 20