SGB

Verweerder moet onbetaalde facturen voor dienstverlening advocaat betalen

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de nog openstaande declaraties moet voldoen. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € […]

Lees verder

Vordering van advocaat niet onredelijk, verweerster moet openstaande facturen betalen

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerster verschillende openstaande declaraties moet voldoen. Hij verzoekt de commissie om de verweerster te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 2.899,11. […]

Lees verder

Cliënte moet openstaande declaraties voor werkzaamheden advocaat bij geschil exploitatieovereenkomst voldoen

Waar gaat de uitspraak over De eiseres heeft de cliënte bijgestaan in een geschil met een derde over de afwikkeling van een exploitatieovereenkomst. De cliënte heeft de declaraties nog niet voldaan. De eiseres verzoekt de commissie de cliënte te veroordelen tot betaling van het openstaande bedrag. De cliënte geeft aan dat de eiseres het een […]

Lees verder

Prijsafspraak over kosten onvoldoende onderbouwd

Waar gaat de uitspraak over De kern van de – door de advocaat gemotiveerd weersproken – stellingen van eiseres houdt in dat zij met de advocaat een prijsafspraak heeft gemaakt in die zin dat de kosten voor het aanpassen dan wel opnieuw opstellen van de door haar gehanteerde algemene voorwaarden (iets meer dan) € 500,–  […]

Lees verder

Geen getekende opdrachtbevestiging betekent niet dat er geen sprake is van opdrachtgever

Waar gaat de uitspraak over De eiseres klaagt over de werkzaamheden van de verweerster ten aanzien van de splitsing van een appartementencomplex, de overdracht van de betreffende appartementsrechten en het opstellen van een koopovereenkomst. De eiseres stelt dat zij geen opdrachtgever is van de door de verweerster verrichte werkzaamheden, zodat zij niet gehouden kan worden […]

Lees verder

Eiseres klaagt over onbetaalde declaraties en wordt via arbitrage in het gelijk gesteld

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiseres klaagt dat de verweerder declaraties onbetaald heeft gelaten. De eiseres verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 3311,73,–. […]

Lees verder