SGB

Vordering komt de commissie niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft in opdracht en voor rekening van de verweerder werkzaamheden verricht. De advocaat vordert veroordeling van verweerders tot betaling van de niet betaalde declaraties, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen vanaf de vervaldata van die facturen en vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 456,93. De verweerder […]

Lees verder

Bedrijf is niet toerekenbaar tekort geschoten in nakoming van beheersovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De opdrachtgever klaagt over de wijze waarop het bedrijf de tussen hen gesloten beheersovereenkomst heeft uitgevoerd. De opdrachtgever stelt dat het bedrijf tekort is geschoten in de communicatie, geen medewerking zou hebben verleend aan een Algemene Leden Vergadering en dat het bedrijf onvoldoende medewerking heeft verleend aan de overdracht van […]

Lees verder

Geschil omtrent gemaakte afspraken inzake declaraties

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt erover dat gemaakte afspraken niet zouden zijn nagekomen. Ook klaagt cliënt erover dat er geen urenspecificaties met de facturen meegestuurd werden. De notaris schrijft dat alle gemaakte afspraken op papier zijn samengevat en dat hij zich daaraan heeft gehouden. De klacht is ongegrond. De uitspraak Ondergetekenden: de […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging energieleverancier door stijgende energieprijzen

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een éénjarig vast contract afgesloten bij de leverancier. De leverancier heeft dit contract vervolgens, twee maanden voor afloop van het […]

Lees verder

Herstel oorspronkelijke overeenkomst na eenzijdige opzegging door energieleverancier

Waar gaat de uitspraak over Het geschil vloeit voort uit tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan de ondernemer zich heeft verbonden tot het leveren van gas en elektriciteit. De klant heeft een vijfjarig contract afgesloten voor de levering van energie. De aanbieder heeft deze overeenkomst eenzijdig opgezegd vanwege de stijgende gas- en […]

Lees verder

Opgeleverd huis bevat 30 klachtonderdelen; klacht ten dele gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een opgeleverde woning die waarvan de consument meerdere gebreken aan/rondom zijn woning heeft geconstateerd. De consument houdt de ondernemer hiervoor aansprakelijk en wil (aanvullende) schadevergoeding en herstel. Voor dit geschil zijn twee deskundigen ingeschakeld die de omstandigheden van de woning beoordeeld hebben. Hier hebben zij […]

Lees verder